Công bố Báo cáo Xu hướng Việc làm Toàn cầu cho Thanh niên năm 2020  

Xem với cỡ chữ
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố Báo cáo Xu hướng Việc làm Toàn cầu cho Thanh niên năm 2020 (GET 2020). Báo cáo đã chỉ ra những thách thức về việc làm cho thanh niên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sự sụt giảm của nhiều chỉ số thị trường việc làm cho thanh niên ở châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, kêu gọi sự cần thiết phải đổi mới, chú trọng vào những chính sách thị trường lao động tích hợp, có tính đến yếu tố giới nhằm giải quyết thách thức về việc làm cho thanh niên.

Báo cáo cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương liên tục tăng kể từ năm 2012 và được dự báo tăng lên mức 14,1% vào năm 2020 so với mức 13,7% trên toàn cầu. Trước năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong khu vực thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Đặc biệt, nam nữ thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận việc làm thỏa đáng và hiệu quả khi nền kinh tế toàn cầu trì trệ, những căng thẳng thương mại và dịch bệnh COVID-19 mới xuất hiện đang tạo thêm gánh nặng cho hoạt động kinh tế trong khu vực.


Mặc dù, bối cảnh thị trường lao động và những thách thức mà thanh niên phải đối diện trong thị trường lao động trong khu vực khác nhau đáng kể, tỷ lệ thanh niên ở tình trạng không có việc làm và không tham gia học hành hoặc đào tạo (NEET) ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương liên tục tăng kể từ năm 2012. Ước tính tỷ lệ thanh niên trong nhóm này của khu vực là 24,4% năm 2020, so với mức 22,3% trên toàn cầu. Số liệu mới nhất cho thấy, hầu hết lao động trẻ ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang làm những công việc phi chính thức, 86,3% dân số thanh niên làm các công việc phi chính thức so với tỷ lệ 67,1% dân số trưởng thành. Điều đáng quan tâm hơn, nữ thanh niên có khả năng rơi vào nhóm NEET cao gần gấp ba lần so với nam thanh niên. Khoảng cách giới trong tỷ lệ thanh niên trong nhóm NEET đặc biệt lớn ở khu vực Nam Á. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm mà cũng không đang tham gia học hành hoặc đào tạo (NEET) trong tổng số thanh niên phân theo giới (%).

Báo cáo cũng cho thấy thanh niên có việc làm trên toàn cầu phải đối diện với nguy cơ mất việc do tự động hóa lớn hơn so với lao động lớn tuổi và những người tốt nghiệp trường đào tạo nghề là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương. Những người tốt nghiệp trình độ giáo dục đại học thì ít có nguy cơ công việc của họ bị thay thế bởi tự động hóa. Tuy nhiên, họ phải đối diện với những vấn đề khác do số lượng thanh niên có trình độ giáo dục đại học ngày càng tăng sẽ vượt quá nhu cầu lao động phổ thông, dẫn đến việc đẩy mức tiền lương của lao động phổ thông giảm đi. Trưởng ban Chính sách Việc làm và Thị trường Lao động, Vụ Chính sách Việc làm, ILO, Sukti Dasgupta cho rằng, không tạo đủ việc làm cho những thanh niên này đồng nghĩa với việc tiềm năng của hàng triệu con người chưa được khai thác đúng mức. Chính vì thế, rất cần những khung chính sách tích hợp và những hệ thống đào tạo chủ động thích ứng được xây dựng trên cơ sở đối thoại giữa các chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động.

Phạm Hải