Dự án Luật Cư trú (sửa đổi):

Có thể thực hiện Cơ sở dữ liệu về cư trú từ ngày 1.7.2021 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 47, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cư trú (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu điều hành Phiên họp

Trình bày Dự thảo Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), về thời điểm có hiệu lực của Luật và quy định chuyển tiếp (Điều 39 và Điều 40), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan đã thể hiện quyết tâm rất cao, có nhiều văn bản chỉ đạo và hành động quyết liệt phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú để có thể vận hành chính thức từ ngày 1.7.2021 là thời điểm Luật Cư trú (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực thi hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho biết, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, vẫn còn khá nhiều ý kiến lo ngại về việc bảo đảm thực hiện các điều kiện nói trên. Thực tế, đến nay, vẫn còn một số địa phương chưa thu thập đủ phiếu thông tin về dân cư; một số phiếu đã thu thập nhưng còn sai sót, thiếu thông tin, hoặc chưa đạt yêu cầu; việc trang bị máy tính, cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ cho Công an cấp xã để thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế... Ủy ban Pháp luật cho rằng, cần một thời kỳ chuyển tiếp, cho phép cơ quan nhà nước và người dân được sử dụng đồng thời cả thông tin, dữ liệu điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh nơi cư trú (bao gồm cả Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp) trong các giao dịch hành chính, dân sự, nhất là tại những nơi chưa đáp ứng được hạ tầng kết nối với các cơ sở dữ liệu nói trên cho đến hết ngày 31.12.2025 – là thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện. 

Tại phiên họp, nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới và đề xuất nêu trên của Ủy ban Pháp luật. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, cần quy định về lộ trình chuyển tiếp phù hợp để bảo đảm việc chuyển sang phương thức quản lý cư trú mới thực sự khả thi. Trong quá trình chuyển tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, Bộ Công an đã có đề án chương trình quốc gia và cơ bản tới giữa năm 2021, các tỉnh sẽ kết nối được trung tâm dữ liệu nên có thể thực hiện Cơ sở dữ liệu về cư trú từ ngày 1.7.2021 như Bộ Công an đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành quan điểm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và gợi mở, nếu không thể thực hiện được đúng thời hạn đã nêu trong Luật thì Quốc hội có thể ra Nghị quyết gia hạn thêm. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bản thân người dân đã có tờ khai rõ ràng thì cần ủng hộ cho cái mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tin: Hồ Long; Ảnh: Quang Khánh