Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử 

Xem với cỡ chữ
Sáng 21.11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp tổ chức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm xã hội kết nối với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Theo Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác định là  một trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (5 cơ sở dữ liệu khác là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính). Cùng với việc nâng cấp, xây dựng mới các hệ thống phần mềm nghiệp vụ tập trung, thống nhất, hiện đại, ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối giữa các bộ, ngành liên quan như thuế, y tế, hải quan, tài chính, lao động – thương binh và xã hội...

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp, còn phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan cũng đã xác định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử, đóng vai trò kiến tạo nên nền tảng Chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn; Thứ trưởng, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm, kết nối với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua NGSP

Ba năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam với sự phối hợp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn để cập nhật, duy trì, đảm bảo chất lượng và làm giàu dữ liệu, xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Trong đó có dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là 97.404.944 nhân khẩu; cơ sở dữ liệu của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 488.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó còn có cơ sở dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với 3,6 triệu người được quản lý trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp…; cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh.  Những cơ sở dữ liệu trên đã giúp ngành Bảo hiểm xã hội cải cách thủ tục hành chính, nâng cao được chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Để khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo  hiểm xã hội, năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh, phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Y tế. Đến nay, sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế. 

Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Việc kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường, xã) với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận, huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 2018. 

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị tiên phong trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ liên thông dữ liệu nhằm cải tiến tối đa thủ tục hành chính, tiết kiệm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống cơ sở dữ liệu này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được coi là dữ liệu đầy đủ của dân số nước ta. Điều quan trọng nhất là cơ sở dữ liệu này phải luôn được sống, được cập nhật, nếu không chỉ 3-5 tháng, cơ sở dữ liệu này sẽ không chính xác, ảnh hưởng đến việc xác thực và làm mã định danh cho công dân và như vậy sẽ không thể xây dựng được Chính phủ điện tử. Sau khi làm xong cơ sở dữ liệu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn ý thức được việc cập nhật, bổ sung để đảm bảo cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết.  

Lê Hùng