Có ít nhất 4 nghìn sản phẩm truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Đó là nội dung chính của Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2019 theo Quyết định số 26/QĐ-TCGDNN ngày 8.1.2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh.

Theo đó, sẽ có khoảng 4 nghìn sản phẩm truyền thông bao gồm: Tin, bài, phóng sự, ảnh… được chuyển tải đến học sinh các trườngTHCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an; sinh viên chưa có việc làm; người lao động bị mất việc làm… doanh nghiệp, người sử dụng lao động; các cơ quan dân cử các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở Trung ương, địa phương và các cơ sở GDNN; cơ quan chủ quản của các cơ sở GDNN; các tổ chức quốc tế có hợp tác về GDNN với Việt Nam…


Ngày càng có nhiều học sinh THPT muốn tìm đến với GDNN

Với thông điệp "GDNN - thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai!", công tác truyền thông về GDNN sẽ được tổ chức sâu rộng, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm với sự tham gia, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở Trung ương, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; doanh nghiệp và tất cả các Bộ, ban ngành liên quan… nhằm phản ánh vai trò, vị trí, sự cần thiết của GDNN trong cơ cấu nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với công tác đào tạo nghề.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Tổng cục GDNN chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền đảm bảo bám sát theo hoạt động chuyên môn của GDNN. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thông tin truyền thông về GDNN trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, thông tấn, báo chí xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh... về GDNN; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường truyền thông hướng nghiệp, phân luồng sau THCS, THPT trong các trường THCS, THPT. Cơ quan chủ quản của các cơ sở GDNN chủ động đề xuất các chương trình, nội dung, hoạt động truyền thông với Tổng cục GDNN; hỗ trợ các cơ sở GDNN trong hoạt động truyền thông về GDNN. Các cơ sở GDNN chủ động vào cuộc, xây dựng các nội dung tuyên truyền về GDNN phù hợp với địa bàn, đối tượng tuyển sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các tấm gương điển hình, tiên tiến, học nghề - lập nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về GDNN của doanh nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực…

Kinh phí triển khai Kế hoạch truyền thông 2019 sẽ lấy từ các nguồn: Kinh phí cho Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề; Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; Kinh phí hợp pháp khác (tài trợ, viện trợ, ODA...).

Thái Bình