Cơ chế hỗ trợ hoạt động của nghị sỹ Canada và Panama: Chế độ đãi ngộ xứng đáng 

Xem với cỡ chữ
Để thực hiện được tốt chức năng nhiệm vụ của mình, mỗi nghị sỹ, đặc biệt ở Canada được bảo đảm tương đối tốt các điều kiện phương tiện làm việc như phương tiện liên lạc, đồ dùng văn phòng và tiền lương.

Mỗi nghị sỹ được sử dụng một khoản tài chính nhất định để thuê văn phòng làm việc ở địa phương, thuê người giúp việc ở cả hai văn phòng, thuê chuyên gia ngắn hạn thực hiện các nghiên cứu, in ấn, quảng cáo và các chi tiêu cá nhân như đi lại, ăn ở. Ở Panama, mỗi nghị sỹ còn được sử dụng một khoản ngân sách để giúp đỡ cử tri của mình giải quyết những khó khăn, bức xúc nhất định. Tuy nhiên, người nghị sỹ không được trực tiếp nhận tiền để thanh toán cho các dịch vụ, mà do bộ phận chuyên môn về tài chính-kế toán của Ban Thư ký thực hiện theo những thủ tục quy định.

Cả ở Canada và Panama, các nghị sỹ Quốc hội đều là những nghị sỹ chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian cho Quốc hội. Các khoản thu chi trung bình của mỗi nghị sỹ ở mỗi nước như sau:

Ở Canada, ngân sách cơ bản cho hoạt động của hai văn phòng của một nghị sỹ vào khoảng 268.300 USD. Khoản tiền này nghị sỹ có toàn quyền quyết định chi tiêu theo hướng dẫn và định mức do Hội đồng Kinh tế nội bộ của Quốc hội quyết định. Các khoản chi bao gồm trả lương cho người giúp việc ở cả hai văn phòng, thuê văn phòng ở địa phương, trang thiết bị văn phòng, dịch vụ bưu chính viễn thông, quảng cáo và chi lặt vặt. Trong tổng số nêu trên, khoảng 156.937 USD dùng để trả lương cho các cán bộ giúp việc (mức thù lao tối đa 74.743 USD/người/năm); 10.147 USD dùng để thuê các dịch vụ nghiên cứu từ bên ngoài; 24.000 USD cho việc thuê văn phòng ở địa phương... Ngân sách trên còn được bổ sung nhiều hay ít dựa trên số lượng cử tri tại đơn vị bầu cử của mỗi nghị sỹ, diện tích địa lý của đơn vị bầu cử. Khi đi công tác, tổng chi phí đi lại của nghị sỹ khoảng 24.000 USD; tiêu chuẩn ăn 75,40 USD/ngày; tiền ở theo thực chi, nếu nghị sỹ tự lo ở hoặc có nhà riêng thì được hưởng 50USD/đêm.

Ở Panama, ngân sách chi cho hoạt động của Quốc hội trung bình là 50 triệu USD/năm. Lương cơ bản hàng tháng của một nghị sỹ là 1.800 USD/tháng. Ngoài ra nghị sỹ còn được trợ cấp thêm cho hoạt động của mình 3.200 USD/tháng; Trợ cấp xăng dầu 1.000 USD, trợ cấp ăn kiêng 1.000 USD/tháng và các khoản trợ cấp khác. Tổng thu nhập của của một nghị sỹ vào khoảng 7.000 USD/tháng. Mỗi nghị sỹ còn được chi tiêu 4.000 USD/tháng cho việc thuê văn phòng và người giúp việc ở đơn vị bầu cử. Như vậy, mỗi tháng, người nghị sỹ được cấp khoảng 11.000 USD. Nghị sỹ dự khuyết được cấp kinh phí 2.000 USD/tháng. Lương bình quân của một vụ trưởng 4.000 USD, trong khi lương sinh viên mới ra trường từ 300-400 USD/tháng.

Hà Thu