Cơ chế hỗ trợ hoạt động của nghị sỹ Canada và Panama: Ban thư ký Hạ viện Canada 

Xem với cỡ chữ
Ban thư ký Hạ viện gồm Tổng thư ký, 2 phó tổng thư ký; Một phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề lập pháp có trách nhiệm về các hoạt động hỗ trợ tư vấn lập pháp, có vụ quy trình và vụ chính sách ngân sách; Một phó tổng thư ký phụ trách vấn đề hành chính có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp quản lý ngân sách, các vấn đề nội bộ, giáo dục đào tạo, quan hệ công chúng, tổng hợp, lưu trữ.

Hiện tại, Ban Thư ký của Hạ viện có 1.737 người chịu trách nhiệm trực tiếp với Tổng thư ký của Hạ viện. Mục tiêu chiến lược của Ban Thư ký là: Đáp ứng kịp thời vai trò ngày càng quan trọng của nghị sỹ; Không ngừng cải tiến các dịch vụ hiện có cho các nghị sỹ; Tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ sự phát triển thiết chế lập pháp; Áp dụng các chuẩn mực tiên tiến nhất vào khu vực quản trị công trong môi trường Hạ viện.

Ban thư ký được tổ chức thành 5 đơn vị cấp vụ theo 5 nội dung gồm:

Ban Quản lý nhà Quốc hội: gồm hai phòng An ninh và Xây dựng, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ vệ sinh, điện nước, duy tu, bảo dưỡng, kiến trúc công trình, quản lý các bãi đỗ xe, phòng trưng bày, an ninh trong khuôn viên Quốc hội,…

Vụ Pháp luật và Tư vấn lập pháp: gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật có chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực pháp luật và hoạt động lập pháp; Giúp các nghị sỹ về các vấn đề liên quan đến luật và công tác xây dựng pháp luật.

Vụ Quy trình và Thủ tục: Đây là vụ chuyên chăm lo quy trình làm việc của các Ủy ban, của kỳ họp, quy trình xây dựng pháp luật, các vấn đề quốc tế và liên nghị viện. Đứng đầu vụ này là một phó Tổng thư ký.

Vụ Tổng hợp: Đây là vụ chuyên chịu trách nhiệm các vấn đề về nhân lực, về kế hoạch tài chính, về y tế, căng tin. 

Vụ Thông tin: Chịu trách nhiệm về các lĩnh vực như xuất bản, công nghệ thông tin, kế hoạch hóa và dịch vụ đa phương tiện, tích hợp và ứng dụng hệ thống, dịch vụ in ấn... Phụ trách đơn vị này là một Giám đốc.

Thư viện Quốc hội

      Mặc dù là đơn vị phục vụ chung, nhưng Thư việån không phải là một bộ phận của Ban Thư ký Hạ viện. Thư viện Quốc hội phục vụ cả Thượng viện và Hạ viện trên nguyên tắc trung lập, là nơi cung cấp thông tin và các dịch vụ nghiên cứu quan trọng cho các nghị sỹ và người dân Canada. Thư viện Quốc hội có khoảng 300 nhân viên, nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban hỗn hợp là Ủy ban công tác thư viện Quốc hội (gồm nghị sỹ của 2 viện). Tổ chức bộ máy của Thư viện Quốc hội được chia thành ba lĩnh vực là: nghiên cứu, tư liệu và các chương trình công cộng. Các cán bộ làm việc trong Thư viện Quốc hội là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như luật pháp, kinh tế, xã hội... chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phân tích chính sách. Hàng ngày, họ phải trả lời hàng trăm câu hỏi, cung cấp các thông tin nghiên cứu và tham khảo cho các nghị sỹ, các Ủy ban của Quốc hội, các văn phòng của các nghị sỹ cũng như các tổ chức xã hội khác nhau. Các chuyên gia phân tích chính sách của Thư viện dành tới trên 60% thời gian làm việc của mình phục vụ các yêu cầu của các Ủy ban của quốc hội. Giám đốc Thư viện do Thủ tướng bổ nhiệm. Các Trưởng phòng trong Thư viện do Giám đốc Thư viện bổ nhiệm.

Hà Nam