Cơ chế hỗ trợ hoạt động của Nghị sỹ Australia: Dịch vụ thông tin 

Xem với cỡ chữ
Các dịch vụ về thông tin mà nghị sỹ được cung cấp bao gồm: phương tiện thông tin; phần mềm và cơ sở dữ liệu; và mạng nội bộ.

Văn phòng của nghị sỹ tại Nhà Quốc hội đượåc trang bị 2 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay và 1 máy in laser. Văn phòng ở đơn vị bầu cử được trang bị 5 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 2 máy in, 1 thiết bị cầm tay và 1 máy photocopy nối mạng.

Ngoài ra, nghị sỹ còn được trang bị thiết bị liên lạc cá nhân (PDA) do Bộ tài chính cấp. Các nghị sỹ có thể sử dụng máy tính xách tay trong hội trường và với máy tính này thì họ có thể vào mạng ở bất kỳ nơi đâu. Bên cạnh đó, có mạng nội bộ dành cho các nghị sỹ sử dụng trong tòa nhà Quốc hội.

Các Ủy ban có trang web riêng để thông tin về hoạt động của Ủy ban. Việc xây dựng trang web do bộ phận dịch vụ thông tin cho nghị sỹ thực hiện còn việc cập nhật thông tin do ban thư ký của Ủy ban thực hiện.

Bên cạnh đó, còn có hoạt động thông tin cộng đồng cũng giúp ích cho hoạt động của các nghị sỹ. Thông tin cộng đồng là một trong những hoạt động được Quốc hội Australia rất quan tâm. Do mỗi năm Quốc hội họp khoảng 20 tuần và trong thời gian đó nghị sỹ không thực hiện được việc tiếp xúc cử tri nên việc thông tin để công chúng biết Quốc hội đã làm gì là rất cần thiết. Mục đích của thông tin cộng đồng là nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân về Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia của công chúng vào hoạt động của Quốc hội thông qua nhiều hình thức. Điều này mang lại lợi ích cho Quốc hội nói chung và cá nhân nghị sỹ nói riêng.

Australia có hệ thống truyền thông rất hiệu quả, phản ánh mọi hoạt động của Chính phủ và phe đối lập. Tuy nhiên, những nghị sỹ không phải là thành viên của Chính phủ thường ít được báo chí quan tâm, do đó hoạt động của các nghị sỹ này ít được cử tri biết đến ngay cả khi họ hoạt động tại các ủy ban của Quốc hội. Vì vậy, một trong những chức năng quan trọng của cơ quan thông tin cộng đồng là thông tin cho công chúng biết về hoạt động của các ủy ban.

Để thực hiện công việc của mình, bộ phận thông tin cộng đồng có các nhân viên hoạt động chuyên trách, bao gồm giám đốc, 3 trợ lý giám đốc và các chuyên gia về các phương tiện truyền thông, báo chí, dự án và Internet... Đặc biệt, 2 cố vấn về truyền thông có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm ra những gì báo chí quan tâm trong hoạt động của Quốc hội để thông tin cho báo chí. Do báo chí thường thích đưa tin về những vấn đề giật gân trong khi lại ít có thông tin về hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động của các ủy ban, nhiệm vụ của các chuyên gia truyền thông là phải tìm được những nội dung thú vị trong công việc của ủy ban để cung cấp cho báo chí. Bộ phận thông tin cộng đồng phải có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ nhiệm ủy ban để xác định thông tin, hoạt động nào của ủy ban cần được đưa ra cho công chúng.

Có các phương thức sau đây để cung cấp thông tin cho báo chí: cho phép báo chí tham dự phiên họp của Quốc hội (có lô dành cho báo chí); thông tin qua thư điện tử (cho khoảng 700 cơ quan báo chí); fax... Bộ phận thông tin cộng đồng thường gửi cho báo chí thông tin về các cuộc điều trần tại Ủy ban dưới dạng thông cáo báo chí.

Bên cạnh đó, các ấn phẩm cũng được xuất bản như tờ báo quốc gia  (The National), tạp chí About the House. Tạp chí này thông tin về hoạt động của Nghị viện và hiện tại có khoảng 80.000 người đọc. Chi phí cho tạp chí do Quốc hội tài trợ mặc dù khá tốn kém. Các tạp chí về Quốc hội cũng đang đựơc các cơ quan chức năng cố gắng phát hành đại trà như các tạp chí khác. Điều quan trọng là các tạp chí phải có nội dung hấp dẫn, lôi cuốn được người đọc.

Các chương trình truyền hình về Quốc hội cũng được xây dựng với nội dung lấy từ các tạp chí và phát sóng 2 lần/ tháng. Hiện nay, bộ phận thông tin cộng đồng đang phối hợp với các đơn vị hữu quan để xây dựng một chương trình truyền hình chuyên trách với tiêu đề là “Skynew Broadcast”. Nội dung của chương trình này có thể phản ánh về hoạt động của Quốc hội, các phiên điều trần tại Ủy ban về một vấn đề cụ thể nào đó (chẳng hạn như vấn đề kiểm soát quá trình nuôi ong...).

Hoạt động của Quốc hội Australia cũng được thông tin trên Internet qua website của Quốc hội. Nhiệm vụ của website là cung cấp các thông tin cập nhật về phiên họp của Quốc hội. Quốc có dữ liệu phần mềm được cập nhật liên tục, cung cấp thông tin cho công chúng biết các hoạt động đang diễn ra trong hội trường Quốc hội (ai đang phát biểu, phát biểu về vấn đề gì...). Nội dung phát biểu cụ thể cũng được bộ phận lưu trữ ghi lại và sau đó chuyển tải dưới dạng xuất bản (handsard).

Bên cạnh đó, bộ phận thông tin cộng đồng có thể phối hợp với các nghị sỹ tổ chức các cuộc hội thảo cộng đồng dân cư tại địa phương để phổ biến về quy trình bầu cử; tổ chức các chương trình thỉnh giảng, mời các lãnh đạo Quốc hội đến giảng tại các trường đại học...