Cơ chế hỗ trợ hoạt động của Nghị sỹ Australia: Cơ quan giúp việc 

Xem với cỡ chữ
Mỗi nghị sỹ liên bang có 2 văn phòng làm việc tại hai nơi: Văn phòng tại Nhà Quốc hội và Văn phòng tại đơn vị bầu cử (văn phòng tiếp xúc cử tri). Mỗi nghị sỹ có quyền thuê tối đa 4 nhân viên giúp việc, các nhân viên này do Chính phủ trả lương. Số lượng nhân viên và việc tổ chức văn phòng làm việc do nghị sỹ tự quyết định.

Thông thường, mỗi nghị sỹ có một chuyên viên về truyền thông giúp việc (media officer). Nhân viên này giúp nghị sỹ thu thập thông tin, phụ trách lập bản tin của nghị sỹ (Newsletter). Tờ tin này không mang tính chính trị nhiều và được phổ biến tới các cử tri của nghị sỹ. Nội dung tờ tin có thể giới thiệu những văn bản pháp luật mới, thông tin về các loại thuế mớái... và có thể được phát hành 5 lần trong một năm. Nghị sỹ có thể có website riêng, ở đó đăng tải các bài phát biểu, kết quả hoạt động của nghị sỹ... Những nội dung này do nhân viên truyền thông của nghị sỹ giúp cập nhật. Việc xuất bản tờ tin và xây dựng website riêng do nghị sỹ tự quyết định.

Thư ký của nghị sỹ sẽ giúp lên chương trình làm việc, xây dựng lịch hẹn của nghị sỹ với cử tri. Tất cả các thông tin về các cuộc gặp giữa nghị sỹ và cử tri đều được lưu lại trong máy tính tạo thành cơ sở dữ liệu của nghị sỹ. Mọi trả lời của nghị sỹ với cử tri đều bằng văn bản. Nghị sỹ có nhiều  hình thức tiếp xúc cử tri như gặp gỡä trực tiếp cử tri tại văn phòng của nghị sỹ; nói chuyện, phát biểu tại các cuộc gặp mặt cử tri; tham gia các lễ hội của cử tri; gửi thư đến các hội đoàn...