Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân 

Xem với cỡ chữ
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày BHYT Việt Nam, BHXH Việt Nam đã chọn chủ đề truyền thông “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ĐÀO VIỆT ÁNH đã trao đổi về nội dung, ý nghĩa của chủ đề này.

- Xin Phó Tổng Giám đốc cho biết sơ lược về lịch sử của Ngày BHYT Việt Nam?

 Ngày 16.6.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTG về việc lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam”. Đây là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngày BHYT Việt Nam năm nay (1.7.2019) đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày BHYT Việt Nam. Đánh giá lại chặng được 10 năm vừa qua, ngoài diện bao phủ BHYT tăng rõ rệt thì quyền lợi của người bệnh BHYT cũng tương đối toàn diện và ngày càng được mở rộng, từng bước tiến tới mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90% dân số. 

- Ngày 14.11.2008, tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XII đã thông qua Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2009. Để ghi dấu mốc quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 1.7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam để tuyên truyền Luật BHYT; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Ngay trong năm đầu tiên kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam, Chủ tịch Nước đã gửi thư tới cán bộ, nhân viên ngành y tế, những người làm công tác BHYT và toàn thể nhân dân tham gia BHYT. Nội dung thư của Chủ tịch Nước nêu rõ: “Tham gia thực hiện Luật BHYT không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người không may ốm đau, bệnh tật của tất cả mọi công dân”. Chủ tịch Nước cũng ra lời kêu gọi: “Tôi kêu gọi nhân dân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cả nước tích cực tham gia và thực hiện Luật BHYT. Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, nhất là các đơn vị quản lý BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy định của Luật BHYT, nâng cao y đức và chất lượng phục vụ người bệnh”. Những căn dặn của Chủ tịch Nước đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

- Ngày BHYT Việt Nam mỗi năm đều có một chủ đề riêng để định hướng hoạt động truyền thông và đặt ra các mục tiêu phấn đấu. Năm nay, chủ đề có nội dung, ý nghĩa gì, thưa Phó Tổng Giám đốc?

- Trong 9 năm tổ chức ngày BHYT Việt Nam (từ 2009 - 2018), tùy theo nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm, chúng ta có những chủ đề riêng để định hướng hoạt động truyền thông. Có thời điểm, chủ để tập trung vào công tác phát triển đối tượng tham gia, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân; có thời điểm lại lấy chủ đề người hưởng chính sách làm trung tâm với yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT của cơ sở y tế; có thời điểm lại tập trung truyền thông nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách...

Qua chủ đề của từng năm, có thể thấy, tất cả chủ thể tham gia vào quá trình phát triển chính sách BHYT đều đã được lựa chọn, trong đó người tham gia BHYT luôn được đặt ở vị trí trung tâm và quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ BHYT được giao, 89% dân số đã có BHYT tính đến hết tháng 5.2019 này.

BHXH Việt Nam chọn chủ đề Ngày BHYT Việt Nam năm 2019 là: “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Nội hàm của chủ đề năm nay không chỉ hàm nghĩa phát triển đối tượng, mở rộng bao phủ BHYT, mà còn bao gồm cả công tác xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chính sách; bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Việc lựa chọn chủ đề này nhân kỷ niệm 10 năm Ngày BHYT Việt Nam, cũng đúng vào thời điểm Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT.

- Với những nội dung, ý nghĩa đó, xin Phó Tổng Giám đốc cho biết các hoạt động được BHXH Việt Nam tổ chức nhân Ngày BHYT Việt Nam năm nay?

- Nhân Ngày BHYT Việt Nam, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT.

Nội dung truyền thông hướng đến những kết quả, nỗ lực của ngành BHXH, ngành y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT. Những nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ngành, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm… tuyên truyền về BHYT. Phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền: Tờ gấp “những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”, “những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”…

BHXH các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền như tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT; tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam.

Đặc biệt, năm nay, BHXH Việt Nam tổ chức Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo”, kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện Trung ương. Qua Chương trình, BHXH Việt Nam mong muốn toàn xã hội tăng cường nhận thức về tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, cùng nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

- Xin cảm ơn ông!

Minh Thư thực hiện