Chính sách Bảo Hiểm Y Tế học sinh, sinh viên

Chú trọng phát triển đối tượng 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có bước phát triển ấn tượng, tuy nhiên để đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT trong năm học 2018 - 2019, theo các chuyên gia, cần thiết phải có biện pháp cụ thể hơn, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa của ngành giáo dục, y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH).

Hơn 90% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Theo BHXH Việt Nam, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đến học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh; thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ.

Trong những năm qua, ngành BHXH đã tích cực phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai BHYT học sinh, sinh viên. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT đã tăng nhanh theo từng năm. Năm học 2013 - 2014 đạt khoảng 85%, đến năm học 2017 - 2018 đã đạt khoảng 93,5%, tương đương 16,5 triệu em, trong đó 12,3 triệu em tham gia tại trường và 4,2 triệu em tham gia theo các nhóm đối tượng khác. Nhiều địa phương trở thành điểm sáng, nhiều năm có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cao hơn 90% như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Ðà Nẵng.

Với việc mở rộng đối tượng tham gia, hàng năm có hàng triệu lượt học sinh, sinh viên được quỹ BHYT chi trả các chi phí khám, chữa bệnh. Với nguồn kinh phí quỹ BHYT trích lại 7% cho hoạt động y tế trường học, đã trở thành nguồn tài chính quan trọng để ngành giáo dục củng cố, phát triển hệ thống y tế trường học, triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Tuy vậy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu cho biết, theo quy định tại Luật BHYT 2008, học sinh, sinh viên là nhóm bắt buộc tham gia BHYT từ ngày 1.1.2010, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được tỷ lệ 100%. Các cơ sở giáo dục chưa có biện pháp ràng buộc học sinh, sinh viên, dẫn đến tỷ lệ tham gia BHYT còn chưa đồng đều tại một số địa phương. Với đối tượng sinh viên, nhất là sinh viên năm thứ hai trở đi, tỷ lệ tham gia BHYT chưa cao, chỉ đạt khoảng từ 70 - 80%.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên ở một số nhà trường còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận học sinh, sinh viên chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHYT; một số cơ sở giáo dục chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia.


Hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2018 - 2019    
 Nguồn: ITN

Phối hợp chặt chẽ

Chiếm gần 25% số dân cả nước, việc đẩy nhanh tỷ lệ đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Do đó, để thực hiện mục tiêu toàn bộ học sinh, sinh viên tham gia BHYT và duy trì tỷ lệ bền vững, Phó Tổng Giám đốc Trần Ðình Liệu cho biết, BHXH Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện, đồng thời cũng đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ và trách nhiệm hơn nữa của các cơ quan liên quan.

Theo đó, BHXH các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung như giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ hai trở đi; đưa việc tham gia BHYT là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, bảo đảm đạt 100% tham gia BHYT.

Mặt khác, ông Liệu nhấn mạnh, ngành BHXH tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ðối với học sinh, sinh viên đã có mã số BHXH, khi tham gia BHYT sẽ không phải lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, mà chỉ cần nộp tiền theo quy định; cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc ghi giá trị sử dụng thẻ BHXH tương ứng với số tiền đóng vào cơ sở dữ liệu và không thực hiện cấp lại thẻ BHYT. Với học sinh, sinh viên chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và cấp thẻ theo quy định.  

Song Anh