Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng giám sát tại Thái Bình

Chú trọng chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa, giáo dục 

Xem với cỡ chữ
Tạo cơ chế đẩy nhanh xếp hạng, khoanh vùng, cắm mốc đối với di tích, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để bảo vệ kịp thời; quan tâm đầu tư, phát triển loại hình nghệ thuật đặc trưng. Bố trí đủ nguồn lực và các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện Nghị quyết 88 đúng lộ trình, hiệu quả, chất lượng… Đây là một số kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng với tỉnh Thái Bình.

Ngày 16.9, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc

Trước đó, ngày 15.9, Đoàn giám sát đã chia thành 2 tổ, làm việc với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, UBND huyện Quỳnh Phụ, UBND huyện Đông Hưng, khảo sát thực tế tại đền A Sào (huyện Quỳnh Phụ) và một số cơ sở giáo dục ở huyện Đông Hưng. Qua các buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể, ưu tiên ưu đãi đối với lĩnh vực quản lý của ngành, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực.

Hoạt động văn hóa, giáo dục được quan tâm

Là địa phương có nhiều hoạt động lễ hội lớn, thu hút đông người tham gia nên công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tăng cường. Tỉnh đã ban hành quy định quản lý nguồn công đức trên địa bàn. Hằng năm tổ chức nhiều đợt kiểm tra để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được được quan tâm phát triển và dần đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn. Có cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở... 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định, văn hóa, giáo dục luôn được tỉnh quan tâm nhằm tạo nên sức mạnh nội sinh
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định, văn hóa, giáo dục luôn được tỉnh quan tâm nhằm tạo nên sức mạnh nội sinh

Quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh; chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được nâng cao. Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 731 cơ sở giáo dục, trong đó: 299 trường mầm non (trong đó có 13 trường tư thục), 119 trường Tiểu học, 106 trường THCS, 167 trường Tiểu học và THCS, 39 trường THPT (trong đó có 10 trường tư thục) và 1 Trung tâm GDTX tỉnh; 8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện; 260 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã với 403.931 học sinh. 662/730 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia (90,7%).

Việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 của Quốc hội được quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho triển khai đối với lớp 1 trong năm học 2020 - 2021 và các lớp còn lại trong những năm học tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa với học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đông Sơn, huyện Đông Hưng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa với học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đông Sơn, huyện Đông Hưng

Tuy vậy, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa còn hạn chế. Việc xếp hạng, khoanh vùng, cắm mốc di tích chậm, dẫn đến nhiều di tích bị xâm hại, lấn chiếm. Số lượng di tích nhiều trong khi nguồn kinh phí tu bổ hạn chế. Chế độ ưu đãi đối với nghệ sĩ, nghệ nhân chưa thích đáng.

Còn tình trạng thiếu phòng học nên số lượng trẻ/nhóm, lớp vượt quá quy định; còn một số nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép hoạt động; thiếu giáo viên và thiếu nguồn để tuyển dụng giáo viên. Vấn đề sáp nhập cơ sở giáo dục theo mô hình liên cấp/liên xã bước đầu giải quyết bài toán tinh gọn bộ máy quản lý, tinh giản biên chế nhưng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục.

Chú trọng hiệu quả, chất lượng

Đoàn ghi nhận kiến nghị của các đơn vị đối với các cơ quan Trung ương về hoàn thiện chính sách, pháp luật, sẽ tổng hợp trong báo cáo kết quả giám sát. Đồng thời, Đoàn giám sát kiến nghị Thái Bình quan tâm một số vấn đề: Về lĩnh vực văn hóa: Chỉ đạo quyết liệt, tạo cơ chế để đẩy nhanh việc xếp hạng, khoanh vùng, cắm mốc đối với di tích, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để bảo vệ kịp thời theo Luật Di sản văn hóa; quan tâm đầu tư, phát triển loại hình nghệ thuật đặc trưng của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế trên địa bàn hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình

Về lĩnh vực thể dục, thể thao: Có chiến lược phát triển các môn thể thao mũi nhọn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập và chế độ cho các vận động viên thành tích cao; quan tâm phát triển phong trào luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe người dân. Về lĩnh vực du lịch: Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch và dịch vụ, tạo thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch; định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền. Quan tâm phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống đặc thù của địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình báo cáo một số vấn đề về giáo dục, đào tạo được Đoàn giám sát quan tâm
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Nguyễn Viết Hiển báo cáo một số vấn đề về giáo dục, đào tạo được Đoàn giám sát quan tâm

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Tiếp tục rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục theo Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương. Có đánh giá, tổng kết để có mô hình phù hợp đối với Thái Bình nói riêng cũng như đối với khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung. Bố trí đủ nguồn lực và các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện Nghị quyết 88 đúng lộ trình, hiệu quả, chất lượng…

ĐBQH Dương Trung Quốc, thành viên Đoàn giám sát, cho rằng, cần quan tâm giáo dục tri thức bản địa, số hóa và phổ biến trên các thiết bị hiện đại
ĐBQH Dương Trung Quốc, thành viên Đoàn giám sát cho rằng, cần quan tâm giáo dục tri thức bản địa, số hóa và phổ biến trên các thiết bị hiện đại

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo; tăng cường giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai tín ngưỡng, tôn giáo, việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tín ngưỡng, tôn giáo. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Về lĩnh vực thông tin - truyền thông: Chủ động trong định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề được dư luận quan tâm. Tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm quảng cáo trên truyền hình theo quy định của pháp luật về quảng cáo…

Nhấn mạnh Thái Bình là đất cách mạng, đất học, vẫn giữ được nhiều nét đặc trưng của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng tỉnh có tiềm năng, điều kiện để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Bên cạnh có chính sách để giữ gìn được văn hóa truyền thống, tỉnh cũng nên nghiên cứu có cơ chế để khai thác hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng để phát triển du lịch; tiếp tục quan tâm tới giáo dục - đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Nhật Linh