Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An 

Xem với cỡ chữ
Chiều 10.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An về tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị đại hội Đảng.

Cùng dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An

Ảnh: Trọng Đức 

Trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cẩn cho biết, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Long An Khóa X, đến nay, đã có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt; 2 chỉ tiêu đạt ở mức khá GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/GRDP. Riêng chỉ tiêu sản lượng lương thực quy không đạt về số lượng nhưng tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng do tỉnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Kinh tế tăng trưởng nhanh, bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,62%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng khá cao. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79 triệu đồng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tích cực và toàn diện. Quy mô phát triển giáo dục phù hợp, vững chắc. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ở mức thấp.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên, giám sát các vấn đề bức xúc phát sinh. Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác nhân sự, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011 -2020 và những năm tiếp theo được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực. Việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo chặt chẽ với quyết tâm chính trị cao. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: kinh tế tăng trưởng chưa thật sự bền vững; đầu ra sản phẩm nông nghiệp không ổn định; thu hút đầu tư còn hạn chế; huy động vốn đầu tư xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển; quản lý tài nguyên môi trường còn thiếu sót...

Về công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tính đến ngày 30.6, toàn bộ 565/565 tổ chức cơ sở đảng của 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội. Việc chuẩn bị nội dung nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An. Việc thảo luận, đóng góp văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, thiết thực. Hầu hết kết quả bầu cử đúng theo cơ cấu và định hướng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, đại hội có biểu hiện cục bộ, cá biệt có hiện tượng vận động bầu cử (hiện Long An đang kiểm tra, xử lý) nên kết quả bầu cử chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh: Trọng Đức 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã chọn Đảng bộ huyện Cần Giuộc tổ chức đại hội điểm của tỉnh, trực tiếp bầu bí thư huyện ủy và rút kinh nghiệm chung cho các đảng bộ trực còn lại. Việc bầu cử bí thư huyện ủy trực tiếp tại đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên; tỷ lệ tín nhiệm đạt rất cao, lên tới 99,6%. Từ kinh nghiệm của Cần Giuộc, hiện nay, hầu hết các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy còn lại đang khẩn trương hoàn chỉnh công tác chuẩn bị, dự kiến bảo đảm hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 8 tới.

Đến nay, Long An cũng đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020, đang tiếp tục lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Long An đặt mục tiêu tạo bước đột phá để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Long An cũng dự kiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2020-2025 đạt 9,5 - 10 %.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2020, Long An xác định nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công có hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định. Theo dõi, chĩ đạo chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, làm động lực hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo Kết luận số 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tích cực hỗ trợ triển khai nhanh các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là một số dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các nhà máy điện mặt trời, Trung tâm nhiệt điện khí hóa lỏng tại Cần Giuộc, các dự án dân cư, đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công để góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà thương binh Trần Văn Đừng ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An 

Ảnh: Trọng Đức 

Xác định rõ trách nhiệm để có giải pháp quyết liệt khắc phục

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Long An hội tụ nhiều điều kiện, tiềm năng để phát triển toàn diện khi nằm ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đồng thời thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ, nơi kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, có các cửa khẩu sang Campuchia, cũng là mảnh đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa - lịch sử quý giá như nền văn hóa Óc Eo...

6 tháng đầu năm nay, trước tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng Long An đã thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Là tỉnh có hoạt động đi lại, vận chuyển, thông thương hàng hóa sôi động và giáp biên giới, nhưng Long An đã kiểm soát dịch hiệu quả, không để xảy ra trường hợp nhiễm Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực, đã chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo ứng phó với tình hình xâm nhập mặn nghiêm trọng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Long An về những kết quả đạt được.

Nhất trí với những đánh giá của Tỉnh ủy Long An về một số tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, bên cạnh những yếu tố khách quan như ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 còn có cả nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ. Do đó, Long An cần phân tích, đánh giá, xác định rõ trách nhiệm để có giải pháp quyết liệt khắc phục.

Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Long An cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường các công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các đảng bộ đơn vị cấp huyện còn lại để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để giới thiệu những người thực sự xứng đáng để cử tri bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cần lưu ý các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội liên quan đến tổ chức bộ máy để bố trí nhân sự phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Trụ

Ảnh: Trọng Đức 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Long An tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững hơn; tiếp tục đẩy mạnh 2 Chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệpHuy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm, nhằm tạo sự kết nối đồng bộ giữa các địa phương phát triển công nghiệp với TP Hồ Chí Minh, Cảng Long An... Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường cải cách hành chính; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực lợi thế như: phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, dịch vụ cảng, cửa khẩu, kho vận, logistics, dịch vụ tài chính... Việc thu hút FDI cần quán triệt các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Nhấn mạnh, đây là những cơ sở pháp lý quan trọng mới, thể chế hóa định hướng, chủ trương của Đảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước vào phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Long An sớm đưa các quy định này vào cuộc sống.

Ảnh: Trọng Đức

Cùng với đó, cần tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác hiệu quả hơn nữa với các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường mối liên hệ kinh tế chặt chẽ “đôi bên cùng có lợi” và cùng phát triển mạnh mẽ. 

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác cũng đã trao đổi cụ thể về các kiến nghị của địa phương liên quan đến việc: sửa đổi Luật Đất đai; bố trí nguồn vốn trong Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 để thực hiện đầu tư các dự án Quốc lộ 62 (nối Quốc lộ 1 cao tốc TP Hồ Chí Minh, Trung Lương Quốc lộ N2 Quốc lộ N1 và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp), dự án nâng cấp mở rộng tuyến N2 đoạn Đức Hòa - Mỹ An, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), dự án hỗ trợ thực hiện đầu tư các cầu lớn trên tuyến Đường 827E; dự án Đường Vành đai 3 và Vành đai 4 của thành phố Hồ Chí Minh... Chủ tịch Quốc hội cũng giao Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp, kiến nghị của tỉnh chuyển đến các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời giao Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách xem xét trong quá trình thẩm tra Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và quyết định các vấn đề quan trọng có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà học sinh nghèo vượt khó huyện Tân Trụ

Ảnh: Trọng Đức 

+ Tại Long An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và tặng quà gia đình thương binh 4/4 Phạm Thị Xinh, thương bình 1/4 Nguyễn Văn Hưu và thương binh có tỷ lệ thương tật 71% Trần Văn Đừng.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Tân Trụ; tặng quà học sinh nghèo vượt khó huyện Tân Trụ; thăm Bệnh viện Sản - Nhi TWG Long An. 

Phạm Thúy