Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 4.12, tại Nhà QH, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh do Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Kiên Banh làm Trưởng đoàn.

Báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Kiên Banh cho biết, năm 2018 - 2022, tỉnh đã phê duyệt 445 người có uy tín. Trong đó, dân tộc Khmer 427 người, dân tộc Hoa 14 người, Kinh 3 người và Chăm  1 người. Trà Vinh thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà cho 445 người có uy tín nhân dịp lễ, tết với số tiền 225,5 triệu đồng, đạt 100 kế hoạch; thăm hỏi 77 người có uy tín, với số tiền hơn 60 triệu đồng. Các chính sách đến với người có uy tín đều rất thấu tình, đạt lý. Trên địa bàn Trà Vinh, người có uy tín có tác động lớn đến đồng bào dân tộc, giúp họ chăm chỉ sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giám sát chính sách dân tộc trên địa bàn. Trà Vinh cũng tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín có thành tích tiêu biểu; UBND tỉnh đã tặng 25 bằng khen và Ban Dân tộc tỉnh tặng 75 giấy khen. Ban Dân tộc tỉnh còn tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo gồm 6 cuộc cho 858 vị chức sắc; mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết năm 2018 tại huyện Châu Thành.


Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh

Tới đây, Đoàn người có uy tín tỉnh Trà Vinh mong muốn, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cán bộ là người dân tộc, tăng tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính quyền; tiếp tục thực hiện chính sách cử tuyển cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến vui mừng chào đón Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Trà Vinh đến thăm Nhà QH; vui mừng nhận thấy, Trà Vinh dành nhiều sự quan tâm sâu sắc đối với người có uy tín trên địa bàn. Thời gian qua, người uy tín đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc. Người có uy tín tỉnh Trà Vinh đều rất gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, tham gia dạy tiếng nói và chữ viết cho các cháu là người dân tộc Khmer. Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đây đều là những thành tích hết sức nổi bật, đáng hoan nghênh.

Ghi nhận kiến nghị của Đoàn người có công tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng giải đáp những vướng mắc mà Đoàn nêu ra. Đơn cử đối với chính sách cử tuyển, năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, chỉ có 8 tỉnh có nhu cầu cử tuyển, với số lượng từ 7 - 8 học sinh cử tuyển. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Hội đồng Dân tộc cho rằng chính sách dân tộc là cần thiết nhưng nên thu hẹp lại phạm vi, đối tượng, địa bàn - những nơi thực sự có nhu cầu. Quan trọng là phải bố trí việc làm cho những người đã đi học cử tuyển. Chọn lọc kỹ học sinh cử tuyển ở những nơi dân tộc thiểu số rất ít người, những nơi đặc biệt khó khăn...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong muốn, người có uy tín tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh quan tâm, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn, tạo điều kiện cho người có uy tín hoàn thành tốt vai trò của mình.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc