Ngành Dầu khí với Cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ động tiếp cận 

Xem với cỡ chữ
“Đứng trước cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, ngành dầu khí Việt Nam luôn đi đầu trong việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ của thế giới”, đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San.

Không ngừng đổi mới

 Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, cần tạo dựng môi trường phát triển ngành dầu khí, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống thể chế. Ngành dầu khí cần xác định rõ trong chiến lược phát triển, sẽ ưu tiên phát triển một số ngành hay một số sản phẩm để áp dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0. Cuối cùng là phát triển những cụm công nghiệp, liên kết xây dựng chuỗi giá trị trong đó hình thành nền công nghiệp dầu khí.

Theo nhận định của các chuyên gia, Cách mạng Công nghiệp 4.0 có thể tác động trực tiếp đến các đề án, dự án đầu tư phát triển sản xuất và đổi mới, sáng tạo công nghệ của ngành dầu khí; tác động đến yếu tố về con người - nguồn nhân lực dầu khí và tác động mạnh, trực tiếp vào công nghệ thông tin và tự động hóa ứng dụng trong các hệ thống sản xuất kinh doanh. Cuộc cách mạng này cũng đặt ra những thách thức về vấn đề lao động; an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Theo đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam(PVN), dầu khí là ngành kinh tế kỹ thuật có hàm lượng khoa học công nghệ cao với việc ứng dụng từ rất sớm các công nghệ hiện đại như khảo sát địa chấn 2D, 3D, cơ sở dữ liệu lớn, điện toán đám mây… trong sản xuất kinh doanh. Cũng như ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới trong các nhà máy chế biến đạm, lọc dầu, xử lý khí.

 Đặc biệt, ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành dầu khí. Đơn cử như một số đơn vị trực thuộc PVN đã lập kế hoạch thích ứng với cuộc cách mạng này, tiêu biểu như Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Phú Quốc POC, Đạm Cà Mau. Thông qua việc kết nối, xây dựng dữ liệu và ứng dụng internet vạn vật, PVN có thể quản lý một lượng lớn cơ sở dữ liệu dầu khí quốc gia, bao gồm cả lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, mở rộng xây dựng, kết nối với các khâu còn lại.

Ngoài ra, các ứng dụng như lắp đặt cảm biến nhằm “số hóa” hệ thống sản xuất, cho phép theo dõi, giám sát chất lượng sản phẩm và tài sản trong thời gian thực giúp ngành dầu khí tiết kiệm được thời gian và nhân lực trong khâu thu thập dữ liệu, đồng thời có thể phân tích và đưa ra những điều chỉnh kịp thời trong quy trình sản xuất, tối ưu hóa hiệu suất làm việc của máy móc và nâng cao tính liên kết giữa các công đoạn.

Cần rà soát kế hoạch

Tuy nhiên, để có thể tận dụng cơ hội mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại, đại diện Ban Khoa học công nghệ, PVN cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, ngành dầu khí Việt Nam, PVN và các đơn vị phải thực hiện rà soát, lên kế hoạch thích ứng. Trong đó phải gắn liền việc đánh giá, phân tích mối quan hệ giữa những công nghệ nền tảng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 với hiện trạng và nhu cầu trong chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển và đổi mới công nghệ, nhằm mục tiêu tổng quát là tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0. Cụ thể là thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công thương (Quyết định số 4246/QĐ-BCT), nhiệm vụ trước mắt là hoàn thiện nội dung đề cương “Đề án định hướng, chính sách và nhiệm vụ trọng tâm của PVN chủ động tham gia vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0” để báo cáo, bảo vệ phê duyệt ở các cấp.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San kiến nghị, ngành dầu khí cần đi đầu trong việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ thế giới như giải pháp về tự động hóa hay khai thác khí CO2. Đồng thời giải quyết bài toán, làm thế nào tách CO2 và biến CO2 từ loại khí nguy hại, tạo ra năng lượng mới. Trên cơ sở quy mô nhỏ, điều kiện khai thác khó khăn, cùng với cách tiếp cận mới, có cơ chế chính sách mới thì phát triển khoa học công nghệ là quyết sách hàng đầu.  

Đỗ Quyên