Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến với việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm 

Xem với cỡ chữ
Chiều 11.12, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 29, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành Phiên họp chiều 11.12 
Ảnh: Quang Khánh

Điều chỉnh hoạt động triển lãm không vì mục đích xúc tiến thương mại

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày Tờ trình về việc xây dựng Nghị định về hoạt động triển lãm. Theo đó, các mô hình, nội dung, hình thức triển lãm hiện nay rất đa dạng. Đối tượng tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm cũng không chỉ là các cơ quan Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, thành phố mà có sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong khi đó, các quy định về hoạt động triển lãm trước đây chủ yếu mới chỉ dừng ở phạm vi triển lãm, hội chợ thương mại, triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động triển lãm với rất nhiều loại hình, nội dung triển lãm khác, nên nếu không được bổ sung thì việc tổ chức và quản lý hoạt động triển lãm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, bên cạnh các Luật, Nghị định đã có, việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm sẽ góp phần bổ khuyết hệ thống văn bản quy định về hoạt động triển lãm. Trong thời gian chưa xây dựng được Luật Triển lãm, Nghị định về hoạt động triển lãm sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước cũng như tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể trong hoạt động triển lãm.

Theo Tờ trình, trên cơ sở lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị định sau khi được hoàn thiện gồm 4 chương 20 điều, điều chỉnh với các hoạt động triển lãm không vì mục đích xúc tiến thương mại của mọi lĩnh vực (trừ các hoạt động triển lãm đã được điều chỉnh bởi Luật và Nghị định chuyên ngành khác).

Chỉ được tạm nhập, tái xuất tác phẩm, hiện vật, tài liệu

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, khi đã được chỉnh sửa theo hướng khái quát, chỉ điều chỉnh hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại. Với phạm vi điều chỉnh như vậy, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ nhận thấy, đã phân biệt với triển lãm thương mại được điều chỉnh tại Luật Thương mại, cũng như những triển lãm đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với một số loại hình triển lãm chưa được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm
Ảnh: Quang Khánh

Cơ bản tán thành với việc ban hành Nghị định này, song Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị, cần cân nhắc quy định về quyền được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập hàng hóa để phục vụ triển lãm tại Khoản 3 Điều 6. Bởi quy định như vậy sẽ trùng với quy định tại Luật Thương mại, trong khi, dễ bị đơn vị tổ chức lợi dụng để nhập hàng hóa không liên quan đến nội dung của triển lãm. Về vấn đề này, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cũng đề nghị, thay cụm từ “hàng hóa” bằng “tác phẩm, hiện vật, tài liệu” để phù hợp với đối tượng điều chỉnh của Nghị định.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho biết, tại Phiên họp thứ 19, UBTVQH đã cho ý kiến về Tờ trình số 155/TTr-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về hoạt động triển lãm. Đến nay, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị định trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của UBTVQH và cơ quan chủ trì thẩm tra. Phó Chủ tịch Thường trực QH nêu rõ, UBTVQH nhất trí ban hành Nghị định này, song cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện kỹ thuật văn bản của dự thảo Nghị định để bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi khi được ban hành.

Phương Thủy