Cho ý kiến về dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Sáng 9.7, tại trụ sở VPQH, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã cho ý kiến về dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Trình bày dự thảo Báo cáo kết quả dự kiến giải trình, tiếp thu chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh cho biết, qua ý kiến của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ Bảy, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh của công dân Việt Nam; quy định về liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không xây dựng Cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để tránh lãng phí và không khai thác triệt để hiệu quả của ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước.


Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp cho ý kiến về dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng các loại hộ chiếu như trường hợp sử dụng, mục đích sử dụng, điều kiện sử dụng đối với mỗi loại hộ chiếu, trách nhiệm quản lý hộ chiếu.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là nội dung quan trọng phục vụ việc cấp, quản lý giấy tờ nhập cảnh, kiểm tra, kiểm soát xuất cảnh; được kết nối với các cơ sở dữ liệu về dân cư, căn cước công dân, mà các cơ sở dữ liệu này đã được luật hóa thành các quy định cụ thể; được Thủ tướng giao Bộ Công an đầu tư xây dựng, thống nhất quản lý để dùng chung cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao từ năm 2010 đến nay. Tuy nhiên, nội dung này quy định trong dự thảo Luật còn thiếu và chưa rõ. Các trường hợp được sử dụng mỗi loại hộ chiếu và trách nhiệm quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là những vấn đề lớn, được dư luận quan tâm và thực tiễn phát sinh nhiều vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc hạn chế quyền công dân nhưng lại chưa được đưa vào quy định trong dự thảo Luật.

Về trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Ngọc Khánh cho biết, có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn, tách bạch nội dung chủ trì, nội dung phối hợp đối với trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan cử và trách nhiệm của cơ quan quản lý người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và trách nhiệm của các bộ, ngành khác; bổ sung trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc bảo hộ công dân Việt Nam sau khi xuất cảnh…. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài thuộc nhiệm vụ lãnh sự đã được quy định trong Luật Cơ quan đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có ý kiến đề nghị, dự thảo Luật chỉ nên quy định: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam” còn việc quản lý “Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam” là một trong những nội dung của quản lý nhà nước, cho nên không cần thiết phải quy định nội dung này.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt, hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, đối với các luật thì trách nhiệm quản lý nhà nước là bộ chủ quản, nhưng đi vào một số luật cụ thể thì “vướng” - có một nhiệm vụ nhưng nhiều cơ quan cùng làm. Trong dự thảo Luật này vừa có Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, do đó, cần rà soát để quy định cho hiệu quả, thiết thực. Trên cơ sở đó, xem xét thu hẹp lại hay mở rộng phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước trong dự thảo Luật này, Chủ nhiệm UB Võ Trọng Việt đề nghị.

Tin và ảnh: Hà An