Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank

Chiếm trên 50% thị phần cả nước 

Xem với cỡ chữ
Tổng tài sản đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1 triệu tỷ đồng… Những con số này đưa Agribank trở thành ngân hàng đứng đầu trong đầu tư cho tam nông với dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 70% dư nợ nền kinh tế và chiếm trên 50% thị phần trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam…

Triển khai cho vay tới 100% số xã

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngân hàng thương mại nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Agribank tiên phong, chủ lực, ưu tiên triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước. Qua đó khẳng định vai trò tích cực của Agribank cùng ngành ngân hàng trong việc góp phần thực hiện thành công mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động đầu tư chính vào lĩnh vực vốn gặp nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, sản xuất còn manh mún, ngoài việc tiếp tục ưu tiên cân đối vốn để triển khai các chương trình tín dụng chính sách, từ đầu năm 2019, Agribank đã cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo vụ Đông - Xuân với doanh số hơn 7.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn gần 20.000 tỷ đồng (chiếm 40% doanh số cho vay của toàn ngành ngân hàng đối với từng chương trình), đồng hành với nông dân trồng hồ tiêu… qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và ngành nông nghiệp nói chung.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Agribank đã hai lần chủ động giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn; phương án kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Mức lãi suất cho vay của Agribank đối với các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ hiện ở mức thấp nhất thị trường (5,5%/năm), giảm 1% so với mức quy định của NHNN (6,5%). Ngoài ra, để chuyển tải vốn kịp thời đến mọi đối tượng khách hàng, nhất là người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Agribank triển khai Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng; phát triển cho vay thông qua hơn 61.000 tổ nhóm vay vốn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương. Thông qua đầu tư tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, Agribank cùng ngành ngân hàng đang tích cực đồng hành với hàng triệu nông dân sản xuất, kinh doanh bền vững, đưa nền nông nghiệp Việt Nam bước những bước vững chắc, dần khẳng định vị thế của một cường quốc trong xuất khẩu nông sản.


Phiên giao dịch tại Agribank  Ảnh: TTXVN
Năm 2019, để đẩy lùi tín dụng đen, Agribank đã triển khai Chương trình tín dụng tiêu dùng quy mô tối thiểu 5.000 tỷ đồng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, nhằm đáp ứng các mục đích tiêu dùng trong thời gian ngắn hạn, rút ngắn thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay... Tính đến nay, doanh số giải ngân chương trình này đạt trên 1.400 tỷ đồng.

Tiếp tục giữ vai trò chủ lực

Nghị quyết số 69/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2019 đã giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho ngành ngân hàng. Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục theo dõi sát các biến động của thị trường trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; điều hành tỷ giá phù hợp, một nhiệm vụ quan trọng là tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, góp phần hạn chế tín dụng đen; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu…

Để cùng với toàn ngành ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, từ nay đến cuối năm 2019, Agribank tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở cho việc vừa tăng trưởng tín dụng, vừa bảo đảm an toàn theo quy định. Agribank tiếp tục thực hiện chính sách cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực ưu tiên khác theo chỉ đạo của Chính phủ; duy trì dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tượng khách hàng, bảo đảm tăng trưởng về quy mô phù hợp với cân đối vốn, gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng.

Không chỉ phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư vốn, sản phẩm dịch vụ cho nông nghiệp, nông thôn, Agribank chỉ đạo chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tích cực, chủ động tham gia chương trình chính sách đặc thù tại mỗi địa phương nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, nhất là địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Agribank xác định luôn đặt khách hàng là trung tâm, tối đa hóa các nguồn lực, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ giao tiếp, phong cách giao dịch để hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất, qua đó bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt, chủ đạo về cung ứng tín dụng, cung cấp các dịch vụ, tiện ích ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm tiến trình cổ phần hóa diễn ra theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Đức Kiên - Thái Anh