Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 36, chiều 12.8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển Phiên họp Ảnh: Lâm Hiển

Về Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tại Kỳ họp thứ Bảy, đa số ĐBQH nhất trí chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và được đặt tại Trung tâm Tài chính quốc gia. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, mô hình Sở giao dịch chứng khoán theo Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7.1.2019 của Thủ tướng Chính phủ cần được đưa vào Luật. Hiện có 2 phương án:

Phương án 1: như Chính phủ đã trình tại Kỳ họp thứ Bảy, tức là Sở giao dịch chứng khoán thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp). Phương án 2 thì chỉ có 1 Sở giao dịch chứng khoán duy nhất và đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc gia, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán.

Phương án 2 được đánh giá là bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả của thị trường, minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật. Theo đó, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng sửa đổi tên gọi Sở giao dịch chứng khoán thành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tại các điều, khoản liên quan và bổ sung quyền, nghĩa vụ theo Quyết định số 32/QĐ-TTg.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Đồng thời, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 43 của dự thảo Luật theo hướng: "Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, cơ cấu tổ chức, hình thức sở hữu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nhưng phải bảo đảm Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của các đơn vị tổ chức thực hiện giao dịch chứng khoán” để bảo đảm giữ vai trò chỉ đạo, chi phối của Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù quan trọng này.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đề xuất lựa chọn phương án 2. Đây cũng là phương án đã được UBTVQH kết luận tại Phiên họp thứ 33. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, do đặc điểm, tính chất, nhu cầu quản lý, kiểm soát thị trường chứng khoán và quy mô của thị trường chứng khoán cần bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả của thị trường, sự minh bạch trong áp dụng các quy định của pháp luật cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Về việc đặt Sở giao dịch chứng khoán ở đâu, theo Chủ tịch QH, không nhất thiết đặt ở Thủ đô mà căn cứ vào thị trường, nơi nào có thị trường sôi động thì đặt Sở giao dịch chứng khoán ở đó. Vì thế, cũng không nhất thiết phải quy định trong Luật về địa điểm đặt Sở giao dịch chứng khoán mà nên giao cho Chính phủ quyết định. Cùng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng lưu ý, việc đặt Sở giao dịch chứng khoán ở đâu cần nghiên cứu thật kỹ, định hình chính xác để phát triển.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, chỉ có một Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc gia. Còn việc đặt Sở giao dịch này ở nơi nào thì Chính phủ cân nhắc cho hợp lý, không quy định trong luật.

+ Cũng trong chiều nay, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

Hà An