Chạy để khỏi… lên chức 

Xem với cỡ chữ
Trong dịp Hội nghị Trung ương 7, các phương tiện truyền thông đề cập nhiều đến việc chạy chức, chạy quyền… Chạy để được lên chức, chạy để có nhiều quyền. Nhưng ngược lại thời gian, chạy để khỏi lên chức có lẽ chỉ xảy ra ở cơ quan HĐND địa phương.

Cách đây hơn 20 năm, Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định mở: Trưởng hoặc Phó Trưởng ban HĐND có thể hoạt động chuyên trách. Do đó, Ban HĐND có địa phương bố trí được đại biểu hoạt động chuyên trách, có nơi không. Tỉnh có chuyên trách thì cũng không đầy đủ. Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế đều bố trí được một lãnh đạo hoạt động chuyên trách. Trong lúc đó, Ban Kinh tế - Ngân sách có khối lượng công việc rất nhiều thì loay hoay mãi vẫn không phân công được đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, nên hoạt động giảm hiệu lực thực sự.

Ý thức được tầm quan trọng của cán bộ chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, nên khi chuẩn bị cho nhiệm kỳ 1999 - 2004, Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh chủ động quy hoạch đến ba phương án. Nhưng khi trúng cử, các đại biểu đều xoay xở để tránh lên làm Trưởng ban. Cũng may lúc đó có vị lãnh đạo cấp huyện chấp nhận lên làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ đó, cả ba ban HĐND đều có chuyên trách, nên chất lượng hoạt động của HĐND đã đổi mới, tiến bộ rõ rệt.

Chuẩn bị bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2004 - 2011, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định: Trưởng hoặc Phó Trưởng ban HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách. Đảng đoàn HĐND cân nhắc rất kỹ nhân sự các ban HĐND, nhất là lãnh đạo để hoạt động chuyên trách. Thường trực HĐND chủ động đề xuất nhiều phương án và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với một số Phó Giám đốc cơ quan chuyên môn và tương đương ở các ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, nhưng rất khó khăn. Tham gia làm đại biểu thì được, nhưng làm lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND thì nhất quyết xin thôi; nhất là cán bộ các ngành kinh tế, doanh nghiệp nhà nước. Những người biết được dự kiến làm Trưởng ban HĐND, nhất là Ban Kinh tế - Ngân sách đều tìm cách gặp những người có thẩm quyền, kể cả Phó Chủ tịch HĐND, để xin không làm chuyên trách HĐND dù người đó thực sự được chuẩn bị lên chức; thậm chí còn xin không ứng cử đại biểu dân cử nữa.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, nhân sự Ban Văn hóa - xã hội và Ban Pháp chế không khó lắm, ngay cả việc Tỉnh ủy viên ở huyện lên làm Trưởng ban HĐND cũng ổn thỏa. Nhưng Ban Kinh tế - Ngân sách không sao có được đại biểu hoạt động chuyên trách. Nhiệm kỳ đó, HĐND lại đành chấp nhận Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND không có đại biểu hoạt động chuyên trách; mặc dù luật quy định rất rõ. Hệ quả là hoạt động của HĐND địa phương rất hạn chế.

Đó là câu chuyện cách đây ba, bốn nhiệm kỳ, nhân sự chuyên trách HĐND quả là điều trăn trở. Tuy nhiên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã nâng cao vị trí, vai trò của HĐND. Hơn nữa những năm gần đây, học tập kinh nghiệm từ QH, hoạt động của HĐND đã đổi mới, thực sự có hiệu lực, hiệu quả; được nhân dân đánh giá rất cao. Đến nay, việc bố trí cán bộ chuyên trách HĐND đã khác nhiều. Nhiều nơi, do có sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy và sát sao của Thường trực HĐND trong công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới nên đã lựa chọn được những đại biểu chuyên trách không chỉ có năng lực mà thực sự tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương vì thế cũng ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Trần Đình Huề - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình