Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Ninh

Chất lượng và hiệu quả trong tham mưu phục vụ 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả, Văn phòng HĐND tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tham mưu kịp thời nhiều giải pháp giúp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thực hiện tốt hoạt động tham mưu

Tại Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Ninh, Chi ủy Chi bộ đã báo cáo tại đại hội điểm nhấn trong hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu, phục vụ và tổ chức thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 238 Nghị quyết, trong đó, có 168 nghị quyết chuyên đề. Ngoài ra còn tham mưu xây dựng 95 nghị quyết trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 37 nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; 36 nghị quyết trong lĩnh vực pháp chế và 70 nghị quyết khác.


Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh Khóa VIII

Văn phòng HĐND tỉnh còn tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát. Trong đó, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 8 cuộc giám sát, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 90 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa báo cáo và tổ chức giám sát trực tiếp, nắm tình hình qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung giám sát liên quan đến các vấn đề về an sinh xã hội, đời sống nhân dân, những vấn đề bức xúc, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thành phần đoàn giám sát, ngoài các đại biểu trong Thường trực và các Ban của HĐND, còn mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cơ quan liên quan phối hợp, làm rõ những vấn đề thuộc nội dung giám sát.

Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, đồng thời là căn cứ để HĐND tỉnh đôn đốc các cơ quan tổ chức thực hiện. Các kiến nghị giải quyết chưa thỏa đáng tiếp tục được Thường trực HĐND yêu cầu UBND và các cơ quan có liên quan giải trình tại các phiên giải trình, phiên họp của Thường trực HĐND hoặc các phiên giao ban hàng tuần với UBND tỉnh.

Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 9 phiên giải trình. Sau các phiên giải trình, Thường trực HĐND ban hành kết luận và yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế. Qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh trong việc giám sát, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm từ mô hình để triển khai thực hiện tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu tổ chức 16 kỳ họp của HĐND tỉnh, ban hành 238 nghị quyết, 9 phiên chất vấn và giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh, 98 cuộc giám sát trên các lĩnh vực cử tri quan tâm.

Trách nhiệm, sáng tạo trong hoạt động

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quỹ cho biết, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh có các đồng chí trong Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tham gia sinh hoạt nên có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng, định hướng cho chi bộ hoạt động. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ có nhiều năm công tác, có kinh nghiệm trong thực tiễn, là lãnh đạo của các Ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Tập thể Chi ủy Văn phòng HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất. Đó là những thuận lợi cơ bản giúp cho chi bộ lãnh đạo cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Nghị quyết của cấp ủy các cấp và quy định của địa phương. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan. Hàng năm, cơ quan đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động để tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của cơ quan, báo cáo công khai việc sử dụng kinh phí và tài sản của Nhà nước, thống nhất xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản của cơ quan, bàn các biện pháp nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Đình Hữu đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng HĐND tỉnh luôn là nòng cốt trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, tiếp tục xây dựng Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện cho các đoàn thể cơ quan hoạt động tốt, phát huy sức mạnh các phong trào thi đua, đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Đồng thời, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh vững mạnh, quyết tâm xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu, hàng năm Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2 - 4 đảng viên...

Quang Tuấn