Chất lượng đại biểu là cốt lõi 

Xem với cỡ chữ
Tại hội nghị giao ban quý III.2019, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh”. Các đại biểu đã đóng góp những kinh nghiệm quý, cách làm hay, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp.

Khắc phục tâm lý “ngại va chạm”

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thanh Mai, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, trong đó “cốt lõi” là vai trò của đại biểu chuyên trách - những người chủ chốt trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND. Tuy nhiên, hiện nay số lượng đại biểu chuyên trách còn quá ít, trình độ, năng lực không đồng đều trong khi đó khối lượng công việc được giao ngày càng lớn, khiến hoạt động của HĐND một số nơi còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất. Đại biểu Mai cho rằng, để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trong công tác bầu cử không nên nặng nề về cơ cấu, mà nên coi trọng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, tâm huyết của đại biểu với hoạt động của HĐND để có thể làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân.


Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị Ảnh: Trần Tâm

 “Thực tế, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND cũng như chế độ của đại biểu HĐND từ tỉnh đến cấp xã. Thời gian qua, HĐND tỉnh thực hiện rất tốt chế độ cho các đại biểu. Tuy nhiên, qua khảo sát của HĐND tỉnh cho thấy, HĐND cấp huyện, xã của nhiều địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này, gây ảnh hưởng đến hoạt động HĐND. Do đó, tôi đề nghị Thường trực HĐND các huyện, xã bảo đảm chế độ chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh NGUYỄN XUÂN THU

Đồng tình với quan điểm trên, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cũng cho rằng, hiện nay số lượng đại biểu chuyên trách quá ít, chủ yếu là đại biểu kiêm nhiệm nên hoạt động của HĐND còn nhiều hạn chế. Các đại biểu kiêm nhiệm dường như chỉ tập trung vào công tác chuyên môn mà ít có thời gian dành cho nhiệm vụ đại biểu. Do đó, có nhiều vấn đề không am hiểu sâu, nên không có những chất vấn “đúng” và “trúng”. Một số đại biểu trẻ, đại biểu mới, năng lực trình độ và khả năng phân tích thông tin còn hạn chế, chưa hiểu rõ bản chất vấn đề. Chưa kể, nhiều đại biểu còn tâm lý né tránh, “ngại va chạm” do có mối quan hệ công tác gắn bó mật thiết với các cơ quan, đơn vị nên chất lượng thảo luận, chất vấn chưa cao.

Từ thực tế hoạt động tại địa phương, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Lệ Tuyết cho rằng, để khắc phục tâm lý né tránh, ngại va chạm hoặc câu hỏi chất vấn không chất lượng, Thường trực HĐND thị xã đã yêu cầu từng đại biểu HĐND tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để thảo luận tại các tổ đại biểu về các vấn đề cần chất vấn, sau đó gửi báo cáo kết quả họp tổ cũng như phiếu yêu cầu nội dung chất vấn để Thường trực HĐND nghiên cứu, lựa chọn nội dung cần chất vấn, thảo luận tại kỳ họp. Thường trực HĐND thị xã coi nhiệm vụ này là điều kiện đánh giá, xếp loại hoạt động của từng đại biểu, tổ đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND phát huy vai trò “dẫn dắt” trong việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để đưa vào chất vấn. Đồng thời, đẩy mạnh việc truy vấn đến cùng để có được câu trả lời trọng tâm, xác đáng, đáp ứng mong đợi của cử tri.

Nâng kiến thức, rèn bản lĩnh

Khẳng định: “Cơ cấu đại biểu ảnh hưởng đến chất lượng đại biểu. Chất lượng đại biểu ảnh hưởng đến hoạt động của HĐND”, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ Nguyễn Duy Tú chia sẻ, lĩnh vực hoạt động của HĐND rất rộng, đòi hỏi đại biểu phải có kiến thức tổng quát và kinh nghiệm thực tiễn, trong khi đó, công tác quy hoạch cán bộ nhằm tạo nguồn đại biểu HĐND lại chưa được quan tâm. Việc lựa chọn ứng cử viên để bầu cử đại biểu HĐND còn nặng về cơ cấu, không những thế, một đại biểu còn phải gánh “nhiều cơ cấu”, do đó ít có thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Tại hội nghị, trong số các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đều chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ, “hoạt động tập huấn hiện nay chưa thường xuyên, nặng về lý luận và thiếu kinh nghiệm thực tiễn, do đó sau tập huấn trình độ của đại biểu vẫn chưa được nâng lên”. Theo đó, để nâng cao chất lượng đại biểu, cần phải đổi mới trong công tác lựa chọn ứng cử viên theo hướng tập trung vào những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết với hoạt động HĐND; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND ngày càng đi vào thực chất, bám sát thực tiễn; bản thân mỗi đại biểu cần tự nâng cao kỹ năng, trau dồi kiến thức, kỹ năng thu thập xử lý thông tin để giúp HĐND ban hành các nghị quyết đúng đắn, bảo đảm phù hợp thực tiễn địa phương.

Xoay quanh vấn đề này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu khẳng định, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thì cấp thiết phải nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND ở hai nội dung là kiến thức và bản lĩnh của đại biểu. Về kiến thức, hàng năm HĐND tỉnh đều tổ chức các cuộc tập huấn, giao ban, hội thảo, đánh giá hoạt động của HĐND để các đại biểu có cơ hội được học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động của cơ quan dân cử ở trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, ý thức tham dự các lớp tập huấn của đại biểu chưa cao, có những đại biểu tham dự nhưng không đầy đủ. Do đó, hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động HĐND các cấp chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đối với vấn đề rèn luyện bản lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, “kiến thức có mà không có bản lĩnh để thể hiện thì không có tác dụng. Một số đại biểu có tâm lý e ngại, phần vì ngại va chạm và phần vì không đủ bản lĩnh, chưa ý thức rõ về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu. Đây là vấn đề cần phải sớm được khắc phục”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cần tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã theo hướng cụ thể, thiết thực hơn. Đồng thời, mỗi đại biểu cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc “nâng kiến thức, rèn kỹ năng”, góp phần thực hiện tốt chức trách người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Đào Cảnh