Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội thảo luận về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn 2021 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 23.2, tại trụ sở VPQH, dưới sự chủ trì của nguyên Chủ nhiệm VPQH, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu ĐBQH Vũ Mão, Ban Thường trực Câu lạc bộ cựu ĐBQH đã trao đổi, đóng góp ý kiến vào Đề tài: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây là đề tài quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội Vũ Mão phát biểu tại buổi thảo luận

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta thời gian qua, các đại biểu cho rằng, công tác xây dựng Đảng, mô hình tổ chức và hoạt động hiện nay là tương đối hợp lý, chặt chẽ, bảo đảm tính hệ thống, hiệu quả và hiệu lực nhất định. Mô hình tổ chức của QH tương đối ổn định. Hoạt động của QH đạt được nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình và hoan nghênh. Các đầu mối của Chính phủ hiện đang được thu gọn hơn trước, hoạt động tương đối hiệu quả, nói và làm gần nhau hơn. Bộ máy chính quyền địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định. Chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của từng tổ chức đã được phân định, điều chỉnh.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ. Chưa phân định thật rõ tính đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn và hải đảo. Mô hình tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội có đổi mới để thích hợp với thời kỳ cách mạng mới và thích ứng với hội nhập quốc tế, song tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, xu hướng hành chính hóa là phổ biến, phương thức hoạt động còn nghèo nàn.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, cần đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để phù hợp với điều kiện mới. Theo đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số vấn đề quan trọng trong Điều lệ Đảng được xác định là yêu cấp bách. Nhấn mạnh Đảng ta chủ trương phản biện xã hội và MTTQ Việt Nam là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ này, các đại biểu cho rằng, việc này “đúng như chưa đủ”, cần tạo điều kiện để mọi người dân để có quyền nói lên ý kiến của mình, do đó cần nghiên cứu ban hành Luật về phản biện xã hội.

Khẳng định cán bộ là yếu tố quyết định của mọi công việc, nhiều ý kiến đề nghị cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đúng cán bộ, kiên quyết xóa bỏ tâm lý “chạy” theo bằng cấp, kiên quyết loại bỏ cán bộ không làm được việc ra khỏi bộ máy.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của QH, cần coi trọng hơn tính chuyên nghiệp của ĐBQH và tăng số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách. Đối với Chính phủ, cần nghiên cứu để làm rõ trách nhiệm của tập thể Chính phủ, của từng thành viên Chính phủ. Cùng với đó, cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy địa phương theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó…

Tin và ảnh: Hà An