Cao Bằng đã giảm được gần 500 vị trí lãnh đạo 

Xem với cỡ chữ
Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc về hoạt động công vụ giữa Tổ Công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn với UBND tỉnh Cao Bằng vào sáng ngày 13.9.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, đến nay, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giảm được 206 biên chế công chức (đạt 8,9%) theo Nghị quyết số 39-NQ/TW so với năm 2015 (giảm từ 2.307 biên chế năm 2014 còn 2.101 biên chế năm 2020). Về biên chế viên chức, năm 2019, UBND tỉnh sẽ thu hồi số biên chế tại 2 đơn vị sự nghiệp chuyển đổi cơ chế tài chính sang đảm bảo chi thường xuyên, vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (dự kiến giảm 17 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ngành: giảm 95 đơn vị (khoảng 38%) phòng, ban, chi cục thuộc sở hoặc phòng, ban thuộc chi cục (hiện còn 154/249 đơn vị, trong đó giảm: 32 phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành; 07 chi cục; 56 phòng thuộc chi cục); giảm 144 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng (khoảng 30%) thuộc sở, ban, ngành (hiện còn 321/465 vị trí, trong đó giảm: 33 trưởng phòng và tương đương thuộc sở; 49 phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; 48 trưởng phòng thuộc chi cục và tương đương; 14 phó trưởng phòng thuộc chi cục).

Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết tháng 8.2019, đã giảm 158 đơn vị (khoảng 19%, còn 675/833 đơn vị), thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục phổ thông, nông nghiệp, văn hóa, du lịch. Giải thể 4 đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Về vị trí lãnh đạo, giảm 498 vị trí (166 cấp trưởng và 332 cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập).

Qua kiểm tra, Tổ công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2017, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đã cáo báo cáo khắc phục những hạn chế theo Kết luận. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh báo cáo thêm kết quả khắc phục đối với số công chức, viên chức được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; báo cáo việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo thêm về số lượng biên chế đã giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, số chưa sử dụng và việc sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính; báo cáo số công chức, viên chức tính đến thời điểm hiện tại. Về tỷ lệ tinh giản biên chế, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc đã chuyển sang cơ chế tự chủ và bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu; phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản đạt tối thiểu 10% theo quy định…

Báo cáo giải trình những vấn đề Tổ công tác kiến nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh cho biết, về quản lý và sử dụng biên chế đã thể hiện đầy đủ trong báo cáo, với chủ trương tạm dừng bổ sung biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm vì số lượng sáp nhập các đơn vị hành chính, sự nghiệp đang diễn ra. Đến nay, tỉnh Cao Bằng không còn trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn. Về công tác bổ nhiệm, cũng không còn trường hợp nào thiếu điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Cao Bằng chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ. Lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo quy định; tiếp tục tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2021, phải đạt tối thiểu 10% theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Việc tiếp công dân không chỉ giải quyết các khiếu nại, tố cáo mà còn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Trần Hải