Cao Bằng: Tiếp tục phân bổ nguồn vốn hỗ trợ di dân và ổn định đời sống 

Xem với cỡ chữ

Làm việc tại Sở NN - PTNT tỉnh về kết quả thực hiện chương trình di dân ra khu vực biên giới trên địa bàn từ năm 2010 đến nay, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận: Thực hiện chương trình di dân ra sinh sống xen ghép tại các xóm biên giới được 228 hộ, tổng vốn hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2012, hỗ trợ bố trí dân cư biên giới với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ; giai đoạn 2013 - 2018, hỗ trợ bố trí dân cư biên giới với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ; năm 2019, nhu cầu di dân ra biên giới của huyện Bảo Lạc là 26 hộ. Tuy nhiên, do kinh phí Trung ương phân bổ cho tỉnh chỉ được 1 tỷ đồng để thực hiện công tác bố trí dân cư của tỉnh, do vậy Sở đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân bổ vốn cho các huyện bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, còn di dân ra biên giới chưa có vốn thực hiện...

Đoàn giám sát đề nghị Sở xem xét, quyết toán dứt điểm những hạng mục đã hoàn thành; phối hợp với UBND huyện, xã nghiên cứu triển khai những phần tiếp theo của dự án. Địa phương cần tiếp tục xét duyệt các hộ còn lại vào dự án trên cơ sở đúng đối tượng, công khai minh bạch. Tiếp tục phân bổ nguồn vốn hỗ trợ di dân và ổn định đời sống, sắp xếp dân cư biên giới để người dân yên tâm lao động sản xuất.

TUYẾT NHUNG