Cảnh sát Giao thông điều tra, giải quyết tai nạn giao thông phải có trình độ đại học trở lên 

Xem với cỡ chữ
Đây là một trong các tiêu chuẩn của cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ được quy định tại Thông tư 63/2020/TT-BCA.

Cụ thể, tiêu chuẩn của cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông được quy định như sau: Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên. Trường hợp tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành công an đã học nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát theo quy định phải có: Có thời gian công tác trong lực lượng Cảnh sát giao thông từ 6 tháng trở lên; Đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định nguyên tắc điều tra, giải quyết tai nạn giao thông: Tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra phải được điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện; các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý tin báo về tai nạn giao thông phải khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường để giải quyết theo quy định Thông tư 63/2020/TT-BCA và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong Công an nhân dân khi điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông bảo đảm tập trung, thống nhất theo chỉ đạo của Thủ trưởng Công an các cấp.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp dưới chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của cấp trên; cá nhân chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. Không được lợi dụng, lạm dụng công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tư 63/2020 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

N.Chi