Cần Thơ: vận động hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Xác định bảo vệ tài nguyên môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Cụ thể, Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường được Hội chú trọng thực hiện. Hội Nông dân các quận, huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ ra quân” hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Xác đinh việc gắn sản xuất với bảo vệ môi trường là giải pháp để phát triển bền vững, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, Hội Nông dân phối hợp địa phương và các ngành liên quan tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường theo hướng VietGAP. Mô hình được bà con nông dân ủng hộ và nhân rộng.

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, chủ động phối hợp cơ quan chức năng vận động, tổ chức lắp đặt thùng chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật, giới thiệu hỗ trợ xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi; vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về môi trường.

Các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền tập huấn giúp người dân ý thức về sản xuất an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, thực hiện sản xuất lúa theo quy tắc “1 phải 6 giảm” góp phần hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm và trong nguồn nước, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Qua đó, bà con nông dân đã cụ thể hóa bằng việc phát quang bụi rậm quanh nhà, trồng cây xanh; thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Các hoạt động trên đều được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia.

Ngoài ra, Hội Nông dân tiếp tục phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ và hội viên, nông dân trong quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, tham gia giám sát, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về  môi trường, quản lý đất đai, triển khai hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, nước thải sinh hoạt, xử lý chất thải chăn nuôi, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các phong trào, các mô hình như: “Nông dân tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai”; “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; “Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn thành phân bón tại nguồn”; “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường biển; bảo vệ môi trường làng nghề, trang trại, hộ gia đình”.

Có thể khẳng định, những hoạt động của các cấp Hội đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Bảo Ngân