Cần Thơ: Kiến nghị xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân buông lỏng quản lý đất công 

Xem với cỡ chữ
Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố từ năm 2004 đến nay.

Kết quả thanh tra cho thấy, một số đơn vị được thanh tra chưa xây dựng quy chế quản lý tài sản công theo quy định của Luật Quản lý tài sản công năm 2017 và Thông tư số 144 năm 2017 của Bộ Tài chính. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện chưa cập nhật đầy đủ số lượng, diện tích trên phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra một số đơn vị được nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa được thực hiện thường xuyên.

Thanh tra TP Cần Thơ cũng chỉ rõ việc quản lý, sử dụng các nhà thuộc sở hữu nhà nước đã thu hồi, đang chờ phương án khác và cho thuê nhà ở chung cư do Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới Cần Thơ; một số cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc chưa được cấp giấy và quyết định giao đất, để trống mà chưa thực hiện thu hồi hay sắp xếp lại là chưa  bảo đảm theo quy định.

Một số vị trí đất cho thuê, giao đất không thông qua đấu giá là chưa đúng quy định. Một số trường hợp thuê đất rồi cho thuê lại hay việc quản lý quỹ đất 5%, 10% và đất công chưa đúng quy định, chưa bảo đảm hiệu quả. Một số đơn vị còn nợ tiền thuê đất với giá trị lớn; chưa thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà chung cư và tài sản trên đất, cũng như chưa thu hồi tiền bồi thường vật kiến trúc do nhà nước quản lý.

Thanh tra Cần Thơ kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý đối với Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cùng UBND các quận, huyện.

Cụ thể, Sở Tài chính phải thực hiện tốt hơn nữa việc tham mưu cho UBND thành phố trong quản lý tài sản công và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công; tham mưu cho thành phố ban hành văn bản nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước...

Cục Thuế thành phố phải đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức chậm nộp tiền thuê đất nhà nước; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc tính đơn giá cho thuê đất tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị phải khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là nhà, đất; nhất là tiến hành rà soát các khu đất công được giao quản lý mà hiện nay còn để trống hoặc đất đang bị người dân sử dụng để đề xuất phương án xử lý, khai thác có hiệu quả.

Cùng với đó, các sở, ngành nêu trên phải rà soát, kiểm tra các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để cho thuê, mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng khi chưa có quyết định của các cấp có thẩm quyền... Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND quận, huyện phải chỉ đạo ngay việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý, thu hồi ngay đối với các trường hợp cho thuê, mượn không đúng quy định; tham mưu cho UBND thành phố đối với các trụ sở đang để trống hiện không còn nhu cầu sử dụng, đã xuống cấp; khẩn trương đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tài sản công chưa được cấp giấy. 

Thanh tra thành phố cũng đề nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị, cá nhân trong việc giao, cho thuê đất không qua đấu giá. Đối với vấn đề xử lý trách nhiệm, Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót phải kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc xử lý trách nhiệm đối với các hành vi buông lỏng quản lý; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các tài sản công là nhà, đất, quản lý trụ sở làm việc, đất công, đất dự án, giao, cho thuê đất không qua đấu giá và nộp ngân sách.

Sở Xây dựng, UBND các quận Ninh Kiều, Thốt Nốt và huyện Thới Lai có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 2,07 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố, chờ xử lý theo quy định.

Theo TTXVN