Cần Thơ: Đề nghị quy định rõ các trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư  

Xem với cỡ chữ
Đoàn ĐBQH TP vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Một số đại biểu thống nhất việc giữ nguyên quy định tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số ĐBQH (tại Khoản 2 Điều 23 của luật hiện hành), tán thành việc bổ sung quy định ĐBQH có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đóng góp cho Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có đại biểu cho rằng, quy định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được hưởng ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và pháp luật liên quan. Tuy nhiên, hiện nay các ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản liên quan là phương thức đầu tư trực tiếp, đầu tư sản xuất kinh doanh, không hoàn toàn tương đồng với phương thức đối tác công tư vốn là việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần quy định rõ về các trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư hoặc giao cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn rõ nội dung này. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đóng góp ý kiến xung quanh các nội dung: quy trình lựa chọn nhà đầu tư; phân loại hợp đồng PPP; thời hạn hợp đồng PPP…

HIỀN DUNG