Huyện Việt Yên (Bắc Giang):

Cần tăng cường quản lý theo quy hoạch đối với các dự án tạo quỹ đất ở 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở giai đoạn 2015 – 2019, chiều 14.11, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Việt Yên. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và một số phòng, ban chuyên môn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cho biết: với đặc thù là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, trong những năm gần đây, huyện nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nguồn lực xã hội hóa tăng nhanh đã giúp địa phương giảm tương đối tỷ trọng đầu tư công trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, các dự án đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất ở do huyện làm chủ đầu tư có sự chuyển biến rõ rệt trong chủ trương đầu tư; việc đầu tư được thực hiện đồng bộ với đầy đủ hạ tầng thiết yếu; trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành. Từ năm 2015 đến nay, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện tăng cao so với giai đoạn trước. Đây là nguồn lực để địa phương tái đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thành nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.


Toàn cảnh buổi làm việc 

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo huyện Việt Yên cũng thẳng thắn nhìn nhận: các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn còn triển khai chậm so với mục tiêu và kỳ vọng. Một số chủ đầu tư thiếu chuyên nghiệp, năng lực hạn chế, chưa nắm đầy đủ các quy định của nhà nước và pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai, nhiều dự án gặp khó khăn trong công tác GPMB, đặc biệt là các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Quy mô các điểm dân cư nông thôn mới chỉ đáp ứng được yêu cầu hạ tầng thiết yếu, mà chưa được đầu tư hệ thống điện do hạn chế về kinh phí. Vốn dành cho công tác quy hoạch còn ít, tỷ lệ quy hoạch 1/500 khu vực ngoài đô thị còn thiếu, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong quá trình triển khai phát triển các dự án hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất ở. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác quy hoạch của huyện được quan tâm. Công tác GPMB được thực hiện tương đối tốt, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách. Việc chấp hành pháp luật trong triển khai đầu tư các dự án phát triển hạ tầng, kỹ thuật tạo đất ở có nhiều chuyển biến tích cực, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công tăng; các công tác giám sát, thanh – kiểm tra được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình giám sát, Đoàn cũng nhận thấy nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế mà huyện cần tập trung khắc phục, giải quyết. Trong đó, công tác lập quy hoạch nhất là quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết còn yếu, chưa thể hiện được tầm nhìn dài hạn. Dù được định hướng đô thị hóa toàn huyện song công tác quy hoạch phát triển các dự án tạo quỹ đất ở của huyện hiện vẫn thiếu sự đồng bộ; nhiều dự án vẫn còn xu hướng bám mặt đường. Về xác định chủ trương đầu tư, một số dự án mới chỉ tập trung cho mục tiêu tăng nguồn thu cho ngân sách mà chưa chú ý đến nhu cầu đất ở thực sự cho người dân. Một số dự án còn tồn tại nhiều hạn chế, khiếm khuyết về hồ sơ, trình tự thủ tục; thiếu phương án bảo vệ môi trường; chất lượng nhà thầu, đơn vị tư vấn ở một số dự án còn thấp…

Trước các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên và các phòng, ban liên quan đã tham gia giải trình làm rõ thêm. Theo đó, thực tế công tác triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn thời gian qua cho thấy: vấn đề quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch của các ngành liên quan còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa thống nhất. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chậm đổi mới, chưa chủ động tham mưu nhằm thực hiện tốt chức năng QLNN về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước về bồi thường GPMB chưa đạt hiệu quả như mong đợi, dẫn đến tình trạng không đồng thuận trong một bộ phận người dân cũng là những vấn đề huyện Việt Yên xác định cần tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh: đặc thù của Việt Yên có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu về đất ở là rất lớn. Tuy nhiên, huyện cần quan tâm, tính toán đến nhu cầu nhà ở thực sự, tránh việc phát triển quá "nóng" các dự án bất động sản. Về các bất cập, tồn tại đoàn giám sát đã chỉ ra tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, UBND huyện tập trung rà soát, hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiếp 1/500 các điểm dân cư; khắc phục tình trạng điều chỉnh chạy theo mong muốn của nhà đầu tư; tình trạng các điểm dân cư quá nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng bộ. Cần quan tâm đến công tác hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. UBND huyện và các đơn vị liên quan phải bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định trong việc xây dựng, triển khai các dự án nằm trong danh mục phát triển hạ tầng, kỹ thuật tạo quỹ đất. Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác giám sát, thanh – kiểm tra; chấn chỉnh, làm tốt hơn công tác lưu trữ hồ sơ; khắc phục nghiêm túc các tồn tại; cập nhật liên tục các quy định mới của pháp luật để điều chỉnh dự án cho phù hợp…

Tin và ảnh: MẠNH TUÂN