Thành phố Hồ Chí Minh:

Cần khoảng 80.000 nhân lực trong quý I 

Xem với cỡ chữ
Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh (Fami) dự báo trong quý I.2020 thành phố cần khoảng 80.000 chỗ làm việc. Các ngành nghề có nhu cầu nhân lực tập trung ở lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ phục vụ, thông tin tư vấn, chăm sóc khách hàng, vận tải, công nghệ thông tin.

Trong tháng 1.2020, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 23.100 lượt người (đạt 7,73% kế hoạch năm) và hơn 10.500 chỗ việc làm mới được tạo ra (đạt 7,84% kế hoạch năm). Các phòng, ban, trung tâm cũng đã tư vấn việc làm cho hơn 7.500 lượt người, giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lượt người, qua đó có 2.830 người tìm được việc.

Dự kiến nhu cầu nhân lực tháng 2.2020, TP Hồ Chí Minh cần ít hơn so với dự kiến ban đầu (khoảng 30.000 chỗ làm việc) do ảnh hưởng của dịch bệnh; trong đó trình độ đại học chiếm 14,06%, cao đẳng chiếm 14,02%, trung cấp chiếm 35,23%, sơ cấp 19,87% và lao động chưa qua đào tạo chiếm 16,82%. Các ngành sẽ tuyển dụng nhiều lao động trong tháng 2 là: Dệt may - giày da, cơ khí - tự động hoá, chế biến thực phẩm, kinh doanh - thương mại, kinh doanh bất động sản, công nghệ thông tin, hành chính văn phòng, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng, tài chính - kế toán…

Năm 2020, Fami dự báo thành phố cần khoảng 323.000 chỗ làm việc, trong đó có 135.000 chỗ làm việc mới. Dự báo 8 nhóm ngành có xu hướng thu hút nhân lực lớn trong thời gian tới gồm: Công nghệ thông tin - điện tử; cơ khí - tự động hóa; công nghệ thực phẩm; thương mại điện tử; logistics; ngành dịch vụ du lịch - nhà hàng - khách sạn; ngành tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm và dệt - may - giày da.

H. Phượng