Cần khách quan trong đánh giá chất lượng bệnh viện 

Xem với cỡ chữ
Năm 2018, điểm đánh giá chất lượng bệnh viện trên toàn quốc đã đạt trên mức 3. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, việc đánh giá chất lượng tại một số bệnh viện hiện chưa khách quan.

Tích cực triển khai hoạt động cải tiến chất lượng

Tại Hội nghị “Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019”, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, năm 2018, điểm đánh giá chất lượng bệnh viện trên toàn quốc đã đạt trên mức 3. Xếp cao nhất là nhóm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế với điểm trung bình đạt 3,85 điểm, thấp nhất là nhóm các bệnh viện tuyến quận/huyện đạt 2,98 điểm. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú năm 2018 tại 1.290 đơn vị đạt 80,61%. Các bệnh viện tư nhân, bệnh viện tuyến Trung ương có tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú cao hơn so với các tuyến bệnh viện khác với tỷ lệ lần lượt là 89%, 87,02%. Bệnh viện bộ/ngành có tỷ lệ hài lòng người bệnh thấp nhất, 70,26%

Sở Y tế, Y tế các bộ ngành và bệnh viện trên toàn quốc đã tích cực triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế đã được các đơn vị thực hiện mang tính thường quy, làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng.

Một số cơ quan đã báo cáo đầy đủ về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Một số Sở Y tế đã thực hiện rất tốt các công việc, như Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, làm đòn bẩy thúc đẩy các bệnh viện thay đổi hẳn bộ mặt, nâng cao chất lượng toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh…

Bên cạnh đó, nhận thức của nhiều lãnh đạo và nhân viên y tế về quản lý chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực. Sau 5 năm cải tiến, bộ mặt của hệ thống khám, chữa bệnh đã khang trang nhiều so với trước kia. Đa số các bệnh viện đã xác định “lấy người bệnh là trung tâm”. Kết quả đánh giá Hướng đến người bệnh, tăng lên rõ rệt từ năm 2016 đến năm 2018.

Các bệnh viện cũng quan tâm đến cải cách hành chính, đón tiếp người bệnh, hướng dẫn, chỉ dẫn rõ ràng, giảm thời gian khám chữa bệnh; trang bị máy lấy số tự động, bảo đảm tính công bằng, trật tự trong việc khám bệnh; cải tạo môi trường, cảnh quan trong bệnh viện…


Bảo đảm tính khách quan trong đánh giá chất lượng bệnh viện Nguồn: ITN

Đánh giá chất lượng bệnh viện cần khách quan

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ThS Nguyễn Trọng Khoa, qua thực tiễn đánh giá chất lượng các bệnh viện những năm qua, Cục nhận thấy có một số Sở Y tế thực hiện đánh giá chưa đạt đúng tiêu chí.

“Đánh giá chất lượng bệnh viện chỉ trong một buổi thì không thể đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan hết 83 tiêu chí. Có một số Sở Y tế khi lựa chọn thành viên chưa đúng tiêu chí ngồi vào Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện. Đặc biệt, vẫn còn tâm lý nể nang khi đánh giá, làm mất đi ý nghĩa của công tác đánh giá chất lượng. Vì thế, chúng tôi sẽ tham mưu với Bộ Y tế để có cơ chế để thực hiện đánh giá chất lượng khách quan thật sự và kết quả cuối cùng là sự hài lòng của người bệnh, giảm bớt những khiếu nại, phàn nàn” - ông Khoa nói.

Trong công văn hướng dẫn mới nhất, Bộ Y tế yêu cầu, nhằm hạn chế tối đa các sai lệch trong việc tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, các đơn vị cần phải tuân thủ đánh giá Bộ tiêu chí gồm: không che giấu những sai phạm nếu có; không bỏ qua những việc chưa làm được.

Theo đó, có 4 lỗi mà các bệnh viện có thể gặp phải khi tự kiểm tra đánh giá gồm: bệnh viện che giấu sai phạm; bệnh viện chưa thực hiện công việc hoặc không có sản phẩm, bằng chứng đã nêu trong các tiêu chí; bệnh viện hoặc Đoàn đánh giá chưa nghiên cứu đầy đủ hoặc chưa tìm hiểu cặn kẽ yêu cầu của tiêu chí nhưng vẫn chấm là đạt; nhập số liệu bị thiếu, sai hoặc nhầm đơn vị.

“Nếu Cục phát hiện bệnh viện mắc 1 trong 3 lỗi sẽ không công nhận kết quả tự kiểm tra, đánh giá và đề nghị bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá lại; phải có báo cáo so sánh kết quả, giải trình lý do khác biệt. Nếu Cục phát hiện Đoàn đánh giá mắc 1 trong 3 lỗi sẽ không công nhận kết quả và đề nghị cơ quan quản lý thành lập đoàn khác” - ông Khoa cho biết.

Đây là năm thứ 7, Bộ Y tế thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện. Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, hiện Ban soạn thảo sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã họp nhiều phiên và cũng đề xuất cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiến tới đánh giá độc lập, xếp hạng bệnh viện theo tiêu chí.

Linh Cao