Cần gói hỗ trợ đặc thù cho lao động yếu thế 

Xem với cỡ chữ
Cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19; lực lượng lao động và lao động có việc làm đều giảm sâu kỷ lục - trên 2 triệu người; lao động nữ và lao động không có trình độ chuyên môn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn… Công bố Báo cáo tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2020 sáng qua, Tổng cục Thống kê khuyến nghị cần có gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế để giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

2,4 triệu người mất việc làm trong quý II

Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động Vũ Thị Thu Thủy cho biết, tính đến tháng 6, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng (tương ứng 17,6 triệu người). 

Toàn cảnh họp báo
Ảnh: Tuệ Anh

Trong số những người bị ảnh hưởng có 28,7 triệu người có việc làm, 897,5 nghìn người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế). Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 72% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là công nghiệp và xây dựng với 67,8% lao động bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%.

Chỉ tính riêng quý II, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. “Đây là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua”, bà Thủy cho biết. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 đã khiến tình trạng lao động không sử dụng hết tiềm năng trong nền kinh tế nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng quý II tăng cao gấp khoảng 1,5 lần so với quý trước và cùng kỳ năm trước, đa phần là những người dưới 34 tuổi.

Đối với cả nhóm lực lượng lao động trong độ tuổi và ngoài độ tuổi, lao động nữ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với lao động nam. Cụ thể, trong quý II năm 2020, lao động nữ trong độ tuổi giảm 4,9% (1,2 triệu người) so với quý trước và giảm 5,5% (1,5 triệu người) so với cùng kỳ năm trước, trong khi lao động nam chỉ giảm lần lượt 3,9% và 3,6%. Tương tự, với nhóm ngoài độ tuổi lao động, trong khi lao động nữ ghi nhận mức giảm lần lượt là 1,8% (1,2 triệu người) so với quý trước và 4,9% so với cùng kỳ năm trước, thì lao động nam ngoài độ tuổi thậm chí tăng nhẹ, lần lượt là 0,8% và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý II năm nay tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của nhóm có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên giảm so với quý trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ chuyên môn thấp hoặc không có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng mạnh. “Điều này cho thấy trước những cú sốc kinh tế, lao động có trình độ chuyên môn thấp hoặc không có chuyên môn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn”, bà Thủy nói. 

Nguồn: ITN

Đẩy mạnh thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thống kê dự báo dịch Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động Việt Nam. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, Tổng cục Thống kê khuyến nghị cần đẩy mạnh thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng, bảo đảm chi đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả; đồng thời, nghiên cứu xây dựng gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế, bao gồm lao động nữ, lao động không có trình độ chuyên môn chịu tổn thương, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phục hồi hoạt động kinh tế của tất cả các ngành, đặc biệt là các ngành chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, lao động không sử dụng hết tiềm năng có xu hướng gia tăng, đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích người lao động chưa sử dụng hết tiềm năng tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong trạng thái “bình thường mới”. Mặt khác, tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại người lao động; khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phát huy tiềm năng và thế mạnh góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. 

Tuệ Anh