Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)

Cần có lộ trình tổ chức theo từng giai đoạn cụ thể 

Xem với cỡ chữ
Chiều 16.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội làm việc tại Hội trường, cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).
ĐBQH Triệu Thị Huyền (Yên Bái)

Ảnh: Quang Khánh 

Đa số ĐBQH nhất trí với việc sửa đổi toàn diện Luật Cư trú để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do cư trú của công dân, tạo hành lang pháp lý bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. Đồng thời, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý cư trú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú. Theo ĐBQH Triệu Thị Huyền (Yên Bái), việc quy định quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân thay thế cho sổ hộ khẩu là sự thay đổi tích cực, phù hợp với sự phát triển khoa học công nghệ thông tin và xu thế chung của thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý dân cư; cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động giao dịch dân sự, thể hiện sự minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, ĐB Triệu Thị Huyền cho rằng, cần có lộ trình tổ chức theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với tiến độ cấp số định danh cá nhân do Bộ Công an hiện đang triển khai.

 

ĐBQH Lê Quang Trí (Tiền Giang) 

Ảnh: Quang Khánh 

Về hành vi bị nghiêm cấm, đa số đại biểu nhất trí với quy định về 13 hành vi cấm trong dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính răn đe đối với các hành vi gian dối làm ảnh hưởng đến quyền tự do cư trú của công dân. Tuy nhiên, chỉ ra thực tế hiện nay nhiều công dân sinh sống, làm việc lâu dài, thường xuyên không ở nơi mình đăng ký thường trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú ở nơi sinh sống, làm việc. Trong khi đó, có nhiều quy định của cơ quan, đơn vị dựa vào hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký thường trú làm hạn chế quyền lợi của công dân. ĐBQH Lê Quang Trí (Tiền Giang) đề nghị, cần bổ sung quy định cấm các cơ quan, đơn vị ban hành các quy định dựa vào thông tin đăng ký thường trú, tạm trú làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân.

 

Trung Thành