Cần chính sách đặc thù cho lực lượng công an và cán bộ làm công tác dân tộc 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc

Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an. Việc Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Tôi coi đây là việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết của QH phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và thực hiện Nghị quyết của UBTVQH về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.


Ảnh: Quang Khánh

Tôi nhất trí cao với bản Báo cáo về công tác công an trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Báo cáo tóm tắt tình hình công tác, kết quả phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc do đại diện lãnh đạo hai cơ quan trình bày trước hội nghị.

Hội đồng dân tộc của QH và Bộ Công an có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tuy vị trí, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng hai cơ quan đều rất cố gắng hướng về cơ sở, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật pháp quy định, đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững hệ thống chính trị, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tôi đánh giá cao sự đóng góp, hy sinh của lực lượng công an, quân đội trong thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí đã tận tâm, tận lực cùng chính quyền các cấp chăm lo vận động nhân dân ổn định sản xuất, định canh định cư; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, làm đường giao thông, xóa mù chữ, xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hóa, nhà ở cho đồng bào, tăng cường, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc phân công cán bộ công an, quân đội giữ các cương vị chủ chốt là bí thư, chủ tịch các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Các đồng chí thực sự là chỗ dựa cho đồng bào, hướng dẫn đồng bào tổ chức cuộc sống, được đồng bào tin yêu, quý trọng. Từ các nội dung công tác của các đồng chí, Hội đồng Dân tộc đã cùng các đồng chí hướng về cơ sở, phối hợp với lực lượng công an vận động, thuyết phục, hướng dẫn đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, úy lạo, tri ân các gia đình có công với nước, các cốt cán điển hình trong các dân tộc thiểu số, xây dựng nòng cốt trong các dân tộc, các đồng chí đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, giám sát, tham mưu về chính sách dân tộc, trong đó, góp phần tổng kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Những kinh nghiệm quý ấy rất cần tiếp tục tổng kết, phát huy trong thời kỳ mới cùng với các cấp, các ngành chăm lo cuộc sống đồng bào vùng rẻo cao, biên giới còn nhiều khó khăn vì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo vùng này còn cao, giảm nghèo chưa bền vững, phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, điều kiện canh tác, điều kiện giao thông, tổ chức cuộc sống còn nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục còn thấp, đội ngũ cán bộ là người dân tộc còn thiếu và yếu, đặc biệt, an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định, rất phức tạp. Do đó, việc phối hợp giữa Bộ Công an, Hội đồng Dân tộc, Bộ Quốc phòng, lực lượng biên phòng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn và Ủy ban Dân tộc là rất cần thiết, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của QH, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm mấy vấn đề sau:

Một là, đề nghị hai cơ quan cần bàn cụ thể hơn các nội dung cần thể chế thành các văn bản quy phạm pháp luật trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù áp dụng cho vùng này cũng như lực lượng công an và cán bộ làm công tác dân tộc.

Hai là, đề nghị hai cơ quan có chương trình phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện Đề án tổng thể mà QH vừa phê duyệt để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bảo đảm an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ an toàn biên giới quốc gia.

Ba là, tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo, góp phần xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo chống phá cách mạng, giữ vững sự ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới.

Bốn là, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công tác biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm qua biên giới như buôn lậu ma túy, buôn bán vũ khí, buôn bán hàng giả, tổ chức đưa người bất hợp pháp qua biên giới, ngăn chặn di cư qua biên giới, ngăn chặn kết hôn không giá thú, giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp vùng biên giới, vùng dân tộc.

Tôi cho rằng, những việc làm đó là thiết thực, các đồng chí phối hợp thật tốt nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, tổ chức đại hội Đảng các cấp, giữ vững sự bình yên vùng dân tộc thiểu số, biên giới.

Với tấm lòng yêu quý của tôi đối với lực lượng công an, các đồng chí làm công tác dân tộc, tôi tin tưởng tuyệt đối các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi chia sẻ những khó khăn, gian khổ, hy sinh với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ hiện nay đang công tác tại các vùng xa xôi, miền núi, biên giới, hải đảo. Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang Khánh ghi

_________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt