Các thủ tục làm việc của PACE 

Xem với cỡ chữ
Các cuộc thảo luận tại phiên họp toàn thể thường được công khai trong khi các ủy ban lại thường tiến hành họp kín. Số lượng đại biểu tham gia vào các cuộc thảo luận không hạn chế, trừ một số trường hợp đặc biệt như các cuộc thảo luận được tiến hành theo một thủ tục khẩn cấp.

      Kỳ họp
      PACE nhóm họp thường niên tại trụ sở của Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg. Các khóa họp của PACE được chia làm bốn lần, mỗi lần kéo dài một tuần, được tổ chức vào cuối tháng giêng, cuối tháng tư, cuối tháng 5 và đầu tháng 10. Do có quy chế thành viên dự khuyết, các cuộc họp buổi sáng và buổi chiều của PACE có thể bao gồm các thành phần khác nhau. Mỗi đại biểu của Hội đồng có thể yêu cầu đại biểu dự khuyết thay thế mình ở một số phiên họp. Ngoài ra, PACE cũng có thể triệu tập phiên họp bất thường nếu được cả Hội đồng Nghị viện và Ủy ban Bộ trưởng chấp nhận. Thời gian và địa điểm của phiên họp bất thường sẽ do hai cơ quan trên thỏa thuận với nhau.
      10 ủy ban thường trực của PACE họp thường niên để đánh giá các báo cáo và dự thảo nghị quyết trong những vấn đề thuộc thẩm quyền của họ. Các ủy ban cũng thường tổ chức các cuộc chất vấn, hội thảo và báo cáo của cuộc họp hay hội thảo này nhất thiết phải trình lên PACE. Các tiểu ban của PACE cũng được phép nhóm họp mỗi năm một lần ngoài cuộc họp ở Strabourg. 
      Ngôn ngữ làm việc
      Theo quy chế thành lập, ngôn ngữ chính thức của PACE là tiếng Anh và tiếng Pháp. Do vậy, mọi văn bản chính thức của PACE đều phải được dịch sang hai tiếng này. Tuy nhiên, trong các cuộc họp, PACE thường trang bị các dịch vụ dịch sang tiếng Đức, Italy, Nga và một số ngôn ngữ làm việc khác. Chi phí của dịch vụ này được tính vào ngân sách của Hội đồng Châu Âu. Trên thực tế, các đại biểu sử dụng rất nhiều ngôn ngữ, nhất là trong các phiên thảo luận.
      Thảo luận
      Các cuộc thảo luận tại phiên họp toàn thể thường được công khai trong khi các ủy ban lại thường tiến hành họp kín. Số lượng đại biểu tham gia vào các cuộc thảo luận không hạn chế, trừ  một số trường hợp đặc biệt như các cuộc thảo luận được tiến hành theo một thủ tục khẩn cấp.
      Để tiết kiệm thời gian cho quá trình thảo luận, Văn phòng Hội đồng yêu cầu PACE đưa ra thời gian biểu cho các cuộc thảo luận. Thông thường, mỗi đại biểu có tối đa 5 phút để trình bày ý kiến của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp phải kết thúc phiên thảo luận mà một số đại biểu vẫn chưa được trình bày ý kiến, thì họ có thể gửi bài diễn văn của mình cho ban thư ký của kỳ họp. Những văn bản này sẽ được đưa vào báo cáo chính thức với điều kiện độ dài của chúng không vượt quá quy định cho phép.
      Trong một số trường hợp đặc biệt, thủ tục khẩn cấp có thể cho phép PACE tiến hành thảo luận về một số điểm không có trong chương trình nghị sự. Để thủ tục khẩn cấp được thông qua, nó phải do Ủy ban Bộ trưởng, các ủy ban liên quan hoặc ít nhất là 20 thành viên của hội đồng tán thành. Sau đó nó phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu có mặt thông qua.
      Bỏ phiếu
      Chỉ những đại biểu do Nghị viện các nước thành viên chỉ định hoặc được chỉ định trong một số trường hợp đặc biệt mới được quyền tiến hành bỏ phiếu. PACE thường sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đôi khi PACE cũng áp dụng hình thức biểu quyết bằng cách gọi tên. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ được áp dụng trong trường hợp có ít nhất 1/6 số đại biểu thuộc ít nhất 5 nước thành viên khác nhau yêu cầu. Đối với một số vấn đề quan trọng như dự thảo khuyến nghị hoặc ý kiến của Ủy ban Bộ trưởng, các đề xuất của Hội đồng hay việc thông qua thủ tục đặc biệt, thủ tục bỏ phiếu phải được tiến hành theo nguyên tắc đa số 2/3. Những vấn đề kém quan trọng hơn có thể được thông qua với đa số giản đơn.
      Hội đồng có quyền bầu Tổng thư ký của Hội đồng Châu Âu, Trợ lý Tổng thư ký và Tổng thư ký Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu. Những chức danh này đều được bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên của Tòa án Nhân quyền Châu Âu cũng do Hội đồng bầu lên. Kể từ khi thành lập Tòa án đến nay, thủ tục này đã được cải tiến rất nhiều theo hướng dân chủ hóa. Giờ đây trước mỗi cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể, các ứng cử viên sẽ phải trải qua một vòng chất vấn trước các nghị sỹ của Hội đồng. Đối với một số vấn đề, PACE có thể tiến hành thảo luận hoặc biểu quyết mà không cần quan tâm đến số lượng đại biểu có mặt tối thiểu. Còn thông thường, một cuộc bỏ phiếu chỉ được tiến hành nếu có ít nhất 1/3 tổng số thành viên của PACE có mặt.

Quỳnh Nhi