Chất vấn tại Hạ viện Australia

Các loại câu hỏi chất vấn 

Xem với cỡ chữ
Nghị sỹ Australia được hỏi hai loại câu hỏi đối với bộ trưởng: câu hỏi trực tiếp (không báo trước); và câu hỏi bằng văn bản (báo trước). Các câu hỏi bằng văn bản thường là những yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của Chính phủ. Các câu hỏi trực tiếp (câu hỏi miệng) có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề có ý nghĩa chính trị.

Mỗi năm Hạ viện Australia làm việc khoảng 70 ngày, trong đó cứ 2 tuần họp (từ thứ hai tới thứ năm) và sau đó nghỉ hai tuần. Như thế, các bộ trưởng sẽ phải trả lời các câu hỏi không báo trước của nghị sỹ khoảng 70 lần mỗi năm. Các bộ trưởng cũng phải trả lời nhiều câu hỏi bằng văn bản từ các nghị sỹ dù không có giới hạn thời gian trả lời các câu hỏi này. Các câu hỏi có thể được các nghị sỹ gửi bằng email, hoặc gửi bản cứng cho các thư ký của Viện hoặc qua Văn phòng Tổng hợp.

“Có ai có câu hỏi nào không?” Câu hỏi này của Chủ tịch Hạ viện sẽ bắt đầu phiên chất vấn vào lúc 2h chiều, theo lịch làm việc hàng ngày được nêu trong quy trình thủ tục của Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện gọi từ bên trái (các nghị sỹ không phải thành viên Chính phủ) sang bên phải (các thành viên Chính phủ) để các nghị sỹ nêu câu hỏi, theo thông lệ tại Hạ viện. Theo truyền thống, câu hỏi đầu tiên sẽ do thủ lĩnh phe đối lập nêu. Chủ tịch Hạ viện sẽ dành ưu tiên (trong phạm vi quota số câu hỏi mà phe đối lập được nêu) cho thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của phe đối lập, còn lại các câu hỏi sẽ được chia đều ở mức có thể. Hiện tại, trung bình khoảng gần 20 câu hỏi được nêu và trả lời mỗi ngày.

Quy trình thủ tục của Hạ viện đưa ra một số giới hạn đối với các câu hỏi như: mỗi câu hỏi không quá 45 giây; phải liên quan đến trách nhiệm của một bộ trưởng; không được bao gồm các lập luận, suy diễn, quy kết, xúc phạm hoặc các vấn đề giả định. Các câu hỏi cũng không được bàn về hoặc phê phán tính cách hoặc hành vi của một hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ, Nữ hoàng hoặc thành viên của bộ máy tư pháp. Quy trình thủ tục hướng dẫn cho Chủ tịch Hạ viện cho phép những câu hỏi thêm nhằm làm rõ hơn câu trả lời chất vấn. Đối với câu trả lời, Quy trình thủ tục của Hạ viện được sửa đổi năm 2010 rút xuống còn 4 phút và yêu cầu các câu trả lời phải “liên quan trực tiếp” đến câu hỏi, dù không yêu cầu một câu trả lời trực tiếp đối với câu hỏi.

Đối với các câu hỏi bằng văn bản, các nghị sỹ có thể chuyển qua thư ký ngồi tại bàn trong phòng họp, hoặc chuyển tới Văn phòng Tổng hợp (Table Office). Những câu hỏi này sẽ được in trong Tài liệu Thông báo lần tới. Nếu câu hỏi không được chuyển đến kịp giờ để in trong Tài liệu Thông báo cho ngày họp tiếp theo, thì câu hỏi đó sẽ được chuyển sang ngày họp tiếp sau đó. Các câu hỏi bằng văn bản phải tuân thủ những quy định của Quy trình thủ tục. Các viên thư ký, với sự cho phép của Chủ tịch, có thể sửa đổi các câu hỏi trước khi đưa chúng vào Tài liệu Thông báo, để bảo đảm chúng tuân thủ Quy trình thủ tục. Nếu có những thay đổi lớn, những thay đổi này sẽ được bàn thảo với vị nghị sỹ liên quan nếu có thể.

Câu trả lời bằng văn bản của bộ trưởng phải được chuyển tới viên thư ký và vị này sẽ gửi một bản copy tới nghị sỹ đặt câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời sau đó được in trong Biên bản (Hansard). Nếu trong vòng 60 ngày mà bộ trưởng không trả lời một câu hỏi lần đầu tiên được nêu trong Tài liệu Thông báo, thì kết thúc phiên chất vấn, vị nghị sỹ có thể yêu cầu Chủ tịch thông báo tới bộ trưởng để biết được lý do của sự trì hoãn.

Minh Thy