Hoạt động Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam 6 tháng đầu năm:

Bức tranh sáng màu 

Xem với cỡ chữ
Trước tình hình kinh tế gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Tổng thu phí BHTG tăng hơn 14%

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, gây ảnh hưởng tiêu cực lên mọi mặt của đời sống, xã hội trong đó có ngành tài chính ngân hàng, BHTGVN luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước (NHNN) và chủ động triển khai hiệu quả các nghiệp vụ BHTG, bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền. Bên cạnh đó, BHTGVN luôn cập nhật thông tin chung, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính đến ngày 3.6.2020, tổng số phí BHTG thu được là hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt gần 5% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020. Đối với một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt, BHTGVN đã thực hiện miễn nộp phí theo quy định, qua đó hỗ trợ các tổ chức này tháo gỡ khó khăn.

Ảnh minh họa

Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ cho 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.182 quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô. 

Hiện nay, BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua việc khai thác dữ liệu hiệu quả từ NHNN. Nửa đầu năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, BHTGVN phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, BHTGVN đã tập trung triển khai kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra 132 đơn vị theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra 12 Quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với các tổ chức tham gia BHTG.

Công tác tham gia kiểm soát đặc biệt được BHTGVN chú trọng triển khai một cách tích cực thông qua việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12.3.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc xử lý tham gia hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD); chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2020 để bảo đảm BHTGVN có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các TCTD đủ điều kiện khi phát sinh.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BHTGVN đã được NHNN phê duyệt, BHTGVN thực hiện các phương án đầu tư nhằm bảo đảm an toàn và phát triển vốn, thực hiện thu hồi gốc và lãi các khoản đầu tư đến hạn đầy đủ, kịp thời nhằm đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Như vậy, tính đến hết quý II năm nay, quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN cũng đạt mức hơn 58 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để BHTGVN có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống ngân hàng.

Tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm 2020, BHTGVN xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó, đáng chú ý là tiếp tục nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật BHTG, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực của BHTGVN để có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý TCTD yếu kém; hoàn thành Đề tài theo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của NHNN với chủ đề “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam đến năm 2025” và các đề tài nghiên cứu của BHTGVN theo kế hoạch; tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của BHTGVN…

Về các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG được nâng cao, đặc biệt là kiểm tra đầy đủ các nội dung đối với các tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của NHNN. BHTGVN cũng sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các TCTD theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm bảo đảm quyền lợi của ngưởi gửi tiền. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD. Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định. Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, lan tỏa chính sách BHTG đến tất cả công chúng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG. 

Trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi trong trạng thái bình thường mới, bám sát định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, BHTGVN tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, đồng thời hướng tới xây dựng tổ chức BHTG ngày càng phát triển vững mạnh.

Minh Tâm

Truyền hình