Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Sáng 19.5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang…

Với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Hội thảo đã tập trung làm rõ 3 nhóm vấn đề: những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc; giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng theo Di chúc trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.


Toàn cảnh Hội thảo 

Các đại biểu khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đề cập một cách toàn diện tới những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện, chứa đựng những tổng kết thực tiễn và định hướng tương lai; là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người; là tâm nguyện, trách nhiệm, tình cảm và ý chí, niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng, với đất nước và nhân dân. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”; nhấn mạnh việc bồi dưỡng cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Đánh giá cao những nỗ lực, sự cống hiến và phát triển không ngừng của thế hệ thanh niên, song các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ không ít cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của những thông tin không chuẩn xác, thậm chí bị dao động, mất niềm tin. Do đó, thế hệ trẻ cần kiên quyết, tỉnh táo ngăn chặn, khắc phục những nhược điểm này; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái trên mạng xã hội…

Các đại biểu nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên, bắt đầu từ phương thức lãnh đạo của Đảng, cán bộ, lãnh đạo, cán bộ cần làm gương tốt cho thế hệ trẻ noi theo. Bên cạnh đó, công tác giáo dục cần đổi mới, trang bị tri thức cho thanh thiếu niên bằng những chương trình thiết thực. Đặc biệt, trong điều kiện bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần có những phương thức đào tạo mới để giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn những mặt tốt – xấu, để từ đó học tập, lan tỏa cái tốt, kiên quyết ngăn chặn cái xấu. Việc triển khai các phong trào cần gắn liền với kế hoạch, các chương trình hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, tránh chung chung. 

Hà An