Bơi an toàn và phòng chống đuối nước 

Xem với cỡ chữ
Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.200km, có trên 2.300 sông, kênh, rạch và một số lượng lớn suối, ao, hồ tạo nên điều kiện tự nhiên lý tưởng về phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nhưng đây cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước cho người dân, trong đó phần lớn là trẻ em và trẻ vị thành niên.