Bộ Y tế thu hồi 2 loại thuốc không đạt chất lượng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa có công văn 17995/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành lô thuốc viên nang mềm Halaxamus (số đăng ký VD-25911-16; số lô: 6880119; ngày SX: 11.6.2019; HD: 11.6.2022) do Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (Nhà máy sản xuất dược phấm Usarichpharm sản xuất) vì không đạt chất lượng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược nhận được công văn của Viện kiểm nghiệm thuốc TƯ báo cáo kết quả lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc viên nang mềm Halaxamus nêu trên là không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. Như vậy lô thuốc viên nang mềm Halaxamus nêu trên được xác định là vi phạm mức độ 2. Vì vậy, Cục Quản lý Dược đã quyết định ban hành Công văn thu hồi lô thuốc Halaxamus không đạt chất lượng. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc viên nang mềm Halaxamus nói trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sau đó, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược, bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo, giám sát việc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; xử lý nhũng đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng có công văn thông báo tạm dừng nhập khẩu, phân phối, sử dụng mặt hàng thuốc Viên nén LIVz Tablets (Levocetirizine dihydrochloride 5mg) do Công ty Maxtar Bio-Genics - India sản xuất và Công ty cổ phần dược liệu TƯ 2 nhập khẩu. Đồng thời, Cục đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu để kiểm tra chất lượng đối với ít nhất 02 lô thuốc Viên nén LIV-Z Tablets và tiến hành phân tích định tính, định lượng thành phần hoạt chất của thuốc.

Ngân Anh