Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến báo chí về xây dựng báo cáo Luật Thủ đô 

Xem với cỡ chữ
Phó Chánh Văn phòng – người được ủy quyền phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn vừa cho biết, ngày 10.10.2019, một số cơ quan báo chí đưa tin về Báo cáo số 296/BC-CP ngày 19.7.2019 của Chính phủ về thi hành Luật Thủ đô, trong đó có nội dung về một số số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật. Cụ thể, môi trường Hà Nội trong báo cáo 296/BC-CP năm 2019 sử dụng số liệu năm 2005?.

Ảnh: Duy Thông

Liên quan đến Báo cáo số 296/BC-CP ngày 19.7.2019 của Chính phủ về thi hành Luật Thủ đô, Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Tư pháp được giao chủ trì với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành có liên quan xây dựng báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô trình UBTVQH, QH.

Theo quy trình làm việc, Ủy ban Pháp luật của QH đã thẩm tra sơ bộ (Báo cáo Thẩm tra số 2509/BC-UBPL14 ngày 15.8.2019 của Ủy ban) và UBTVQH đã xem xét cho ý kiến về báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ (Văn bản số 3076/TB-TTKQH ngày 27.9.2019 của Tổng Thư ký Quốc hội Thông báo ý kiến của UBTVQH về báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô). UBTVQH yêu cầu Chính phủ bổ sung, đánh giá sâu thêm về việc thi hành Luật Thủ đô trong một số lĩnh vực; đồng thời rà soát, cập nhật các số liệu, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ trình QH.

Thực hiện các kết luận trên, hiện Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan đánh giá bổ sung việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô; rà soát, kiểm tra và cập nhật số liệu, trong đó có số liệu về ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô mà báo chí đã phản ánh.

Đình Khoa