Bộ Giao thông - Vận tải tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GT-VT) tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ GT-VT đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng vận tải và an toàn giao thông. Cụ thể, về công tác quy hoạch, Bộ GT-VT trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GT - VT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để tạo điều kiện phát huy lợi thế của vùng trung du và miền núi phía Bắc, giao lưu thuận lợi với các địa phương trong nước và quốc tế. Đồng thời, Bộ đã lập, điều chỉnh quy hoạch 5 lĩnh vực (đường sắt, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa, hàng không) bảo đảm phù họp với các chiến lược điều chỉnh.

Về kết cấu hạ tầng GT - VT, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và các địa phương trong điều kiện cân đối, bố trí vốn trong giai đoạn 2011 - 2020 khoảng 31.884 tỷ đồng (tương đương 7% tổng mức vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của ngành giao thông), các mục tiêu về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đặt ra trong Nghị quyết đến nay đã hoàn thành.

Về vận tải và ATGT, Bộ GT-VT đã phối hơp với các địa phương để tiếp tục thực thi pháp luật về an toàn giao thông như Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn; Nghị định số 11/2009/NĐ- CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, các đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia cho các chuyên ngành giao thông là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Kết nối giao thông có ý nghĩ hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Điều này thể hiện ở ba phương diện chính: Sự kết nối các tỉnh trong vùng với các vùng khác của cả nước thông qua các đường quốc lộ; giao thông nông thôn; đường biên giới dài, cần được đầu tư. Thời gian qua, với sự tham mưu tích cực, Bộ GT-VT làm được nhiều việc, kết nối được giao thông tốt, kể cả đường sắt, đường bộ… trước đây nhu cầu lớn nhưng nguồn lực có hạn, đất nước ta chuyển sang giai đoạn mới, sự gắn kết được cải thiện tốt hơn.

Tin và ảnh: CHÍ TUẤN