Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi kiến nghị về việc sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại bị loại 

Xem với cỡ chữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn trả lời ý kiến của PGS.TS Nguyễn Kế Hào – đại diện tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Công văn trả lời của Bộ GD-ĐT nêu: Sách giáo khoa là tài liệu triển khai chương trình giáo cụ phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch và theo quy định của pháp luật.


SGK Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Ảnh: TL

Bộ GD- ĐT khẳng định trong lần thẩm định này, 5 bộ sách của 9 môn học trong chương trình lớp 1 được nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa đề nghị Bộ GD- ĐT thẩm định; trong đó, các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên là một trong các bộ sách được NXB Giáo dục đề nghị thẩm định.

Qua thẩm định vòng 1, một số bản mẫu sách được xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa” và có một số bản mẫu được xếp loại “Không đạt”. Tác giả của hầu hết các bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học đều đã tiếp thu chỉnh sửa, biên soạn lại theo ý kiến đánh giá của các Hội đồng để tiếp tục đề nghị thẩm định lại theo quy định.

Đối với bản mẫu sách “Tiếng Việt 1” và “Toán 1” do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên, văn bản trả lời của Bộ GD- ĐT ghi rõ: “GS Hồ Ngọc Đại đã được Bộ GD- ĐT mời đến nghe thông báo kết quả, đối thoại với từng hội đồng thẩm định. Tại các buổi làm việc này, GS Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã nghe kết luận của các hội đồng và không có ý kiến thêm”.

Theo quy định Thông tư 33, đối với các bản mẫu sách giáo khoa bị đánh giá “Không đạt", nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa, bản mẫu phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.

Vì vậy, tập thể tác giả bản mẫu sách “Tiếng Việt 1” và “Toán 1” do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 và đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Thông tư 33 để sách có cơ hội góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Theo dangcongsan.vn