Bộ Công thương: Cắt giảm nhiều thủ tục, danh mục hàng kiểm tra chuyên ngành 

Xem với cỡ chữ
Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 2314/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương giai đoạn 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ảnh minh họa

Tiêu chí cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương gồm: hàng hóa là nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm trung gian, bán thành phẩm nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất thực phẩm căn cứ trên việc đánh giá, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà có biện pháp quản lý khác đảm bảo mục đích quản lý nhà nước và có thể thay thế việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan. Hàng hóa là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà không có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan.

Dự kiến, danh sách cắt giảm gồm danh mục các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành với hàng loạt mã HS như: 3603.00.10 (dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản); 3603.00.20 (dây cháy chậm); 7308.40.10 và 7308.40.90 (thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò); 8402.11.10 và 8402.11.20 (nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ)… Danh mục các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh cắt giảm kiểm tra chuyên ngành có mã HS như: 4818.10.00 (giấy vệ sinh); 4818.20.00 (khăn tay, giấy lụa lau chùi hoặc lau mặt và khăn lau); 4818.30.20 (khăn ăn)… Danh mục các mặt hàng cắt giảm kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm có mã HS như: 1901.10 (các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán); 2009.90 (nước ép hỗn hợp); 3320.10.10 (chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng)… Danh mục các mặt hàng cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng có mã HS như: 8539.31 (bóng đèn huỳnh quang); 8504.10.00 (chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng)…

Lê Hùng