Bình Dương: Doanh thu của Hợp tác xã và Quỹ tín dụng ước đạt 579 tỷ đồng 

Xem với cỡ chữ
Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động nên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thành lập mới 11/16 Hợp tác xã (HTX), đạt 68,75% kế hoạch năm 2020. Như vậy, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 187 HTX với 30.380 thành viên, vốn Điều lệ 808 tỷ 326 triệu đồng.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng doanh thu của HTX và Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ước đạt 579 tỷ đồng
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng doanh thu của HTX và Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ước đạt 579 tỷ đồng

Cụ thể, trong số HTX  trên hoạt động trong lĩnh vực vận tải có 50 HTX, lĩnh vực nông nghiệp có 54 HTX, tiểu thủ công nghiệp có 13 HTX, Xây dựng có 11 HTX, Thương mại-dịch vụ có 28 HTX, Môi trường có 21 HTX và 10 Quỹ tín dụng nhân dân.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX và Quỹ tín dụng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng tổng doanh thu của HTX và Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 579 tỷ đồng, đạt 31,5%, so với kế hoạch năm 2020; có 139 HTX, Quỹ tín dụng đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền 2 tỷ 582 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động từ 6 triệu đến 6,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với hợp tác xã và 14,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với Quỹ tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể đã tổ chức xét duyệt giải ngân cho vay 05 hợp tác xã, với số tiền 9 tỷ 909 triệu đồng, nâng tổng dư nợ cho vay trên 63 tỷ 716 triệu đồng; theo dõi, thu lãi, nợ gốc các phương án cho vay theo quy định; hướng dẫn 10 hồ sơ cho thành viên có nhu cầu vay vốn tại Quỹ.

Bảo Ngân