Biểu dương 76 tập thể, cá nhân vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (BCĐ) đã tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng BCĐ Đào Ngọc Dung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Thường trực BCĐ Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và 30 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo điển hình trong cả nước.


 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Đào Ngọc Dung nêu rõ, xóa đói, giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu lớn, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước quan tâm. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 76/2014/QH13, Nghị quyết số 100/2015/QH13 của QH, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 – 4%/năm). Phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng  đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 20 - 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn vào năm 2020.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trên, QH đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với kinh phí 48.397 tỷ đồng, thông qua 5 dự án cơ bản: Chương trình 30a; Chương trình 135; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng khen cho đại diện 8 huyện thoát nghèo.

Nhờ thực hiện tốt các chủ trương trên, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, kết quả giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Theo đó, năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 53% đã giảm xuống 9,88% năm 2015 và còn 6,7% cuối năm 2017, bình quân giảm 1,59%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các huyện nghèo đã giảm lần lượt từ 63,26% xuống 44,93% và 39,56%, bình quân mỗi năm giảm 5,43%/năm, vượt chỉ tiêu QH giao. Hiện, cả nước đã có 8 huyện thoát ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (trong đó có 17 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 21 xã 135).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chỉ rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ tái nghèo còn cao (5,1%/năm); vẫn còn nhiều hộ nghèo mới phát sinh; chênh lệch giàu - nghèo chưa thực sự thu hẹp; nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo còn trên 50%, cá biệt lên tới 60 - 70%; tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm trên 50% cả nước…


Đại diện các xã thoát nghèo nhận bằng khen tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện một số huyện, xã, hộ gia đình thoát nghèo điển hình đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị các giải pháp, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng 8 huyện, 38 xã và 30 hộ gia đình thoát nghèo điển hình trong cả nước.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Cùng với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững là hai chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết của QH.

Phó Thủ tướng biểu dương, chúc mừng các huyện, xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng bãi ngang ven biển và đặc biệt là 30 hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. "Với kết quả đã đạt được thời gian qua, chúng tôi tin tưởng rằng mục tiêu giảm nghèo QH đặt ra trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ thành công”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương các cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cộng đồng đã có nhiều đóng góp cả tinh thần, vật chất cho phong trào đầy tính nhân văn, giàu lòng nhân ái, thể hiện truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin và ảnh: Vũ Thủy