Bến Tre: dự kiến phát triển mới 75 hợp tác xã 

Xem với cỡ chữ
Theo UBND tỉnh Bến Tre cho biết, ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 1.384 tổ hợp tác, 159 hợp tác xã, tăng 89 hợp tác xã so với năm 2016. Trong đó có 122 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản.
Thu hoạch nghêu ở Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông
Thu hoạch nghêu ở Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông

Doanh thu bình quân của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh khoảng 2,1 tỷ đồng/ hợp tác xã, lãi 80 triệu đồng/ hợp tác xã. Số lượng hợp tác xã đang hoạt động là 149, ngừng hoạt động là 10 hợp tác xã và giải thể là 6 hợp tác xã.

Thời gian vừa qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn. Phát huy hiệu quả này, thời gian tới, hợp tác xã sẽ chú trọng thực hiện việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cơ bản khắc phục được được tình trạng yếu kém kéo dài. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp các tổ hợp tác có vai trò liên kết các hộ sản xuất hoạt động ổn định.

Được biết, một số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh còn liên kết với doanh nghiệp hỗ trợ đầu vào, đầu ra giúp thành viên tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó, có 998/1.384 tổ đăng ký chứng thực với UBND xã, phường, thị trấn.

Dự kiến trong 5 năm 2020 – 2025, tỉnh Bến Tre sẽ phát triển mới 75 hợp tác xã, quan tâm đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất gắn liên kết với các doanh nghiệp.

Bảo Ngân