Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Chiều 11.12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp thứ 29.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ảnh: Quang Khánh

Thảo luận thẳng thắn và sôi nổi

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 2 ngày làm việc, UBTVQH đã hoàn thành Chương trình phiên họp thứ 29; thảo luận thẳng thắn, sôi nổi và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Qua tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử và theo dõi thông tin nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trên cả nước, Chủ tịch QH nhận thấy, cử tri và nhân dân cả nước rất đồng tình ủng hộ cho hoạt động của QH tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua. Chủ tịch QH đề nghị, Tổng Thư ký QH nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH để hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ Sáu, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Bảy, để gửi cho các ĐBQH và các cơ quan hữu quan. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Bảy để xin ý kiến các cơ quan hữu quan và ĐBQH.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các Nghị quyết và kết luận của phiên họp.

Riêng đối với dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, UBTVQH dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết vào ngày 29.12 tới; Ủy ban Kinh tế sẽ chịu trách nhiệm giúp UBTVQH khẩn trương tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh.

Áp dụng chế độ cho thành viên cơ quan khác ở nước ngoài

Trước đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH cho ý kiến với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một  số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Theo Tờ trình, dư thảo Nghị định cơ bản kế thừa nội dung Nghị định số 157/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (Nghị định 157).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ảnh: Quang Khánh

Tờ trình cũng nêu rõ, một số chế độ mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện chỉ áp dụng cho đối tượng là thành viên cơ quan đại diện. Điều này dẫn đến tình trạng, trên cùng một địa bàn công tác, cùng hưởng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, các thành viên cơ quan Việt Nam khác lại không được hưởng cùng một chế độ như thành viên cơ quan đại diện như trước đây, dẫn tới sự không công bằng trong việc thực hiện chính sách, chưa đúng với mục tiêu chung về xây dựng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong khi đó, hiện nay, ngoài Nghị định 157, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nước ta chưa có văn bản nào khác điều chỉnh cho nhóm đối tượng là các cơ quan Việt Nam có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hoạt động tại nước ngoài. Hơn nữa, nhóm đối tượng này có số lượng không lớn, nên Chính phủ đề nghị, xem xét cho nhóm đối tượng là thành viên cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài cũng được hưởng các chế độ quy định tại Luật Cơ quan đại diện và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng kiến nghị giữ nguyên chế độ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 48 “Phu nhân/phu quân của cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nếu không thể đi theo chồng/vợ do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm thì được hưởng 50% mức chế độ sinh hoạt phí (SHP)”. Tuy chế độ này không được quy định tại luật hiện hành, song đã được thực hiện từ năm 2012, sau khi Luật Cơ quan đại diện năm 2009 ban hành. Quá trình thực hiện không có vướng mắc, mà tạo động lực tích cực động viên cán bộ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác tại nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, Ủy ban Đối ngoại tán thành với đề nghị của Chính phủ cho phép các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được hưởng các chế độ như thành viên cơ quan đại diện, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong việc thực hiện chính sách đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trên cùng một địa bàn công tác, cùng hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Hơn nữa, theo báo cáo của Chính phủ, số lượng thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài hiện là 216 người.

Ủy ban Đối ngoại nhận thấy, chế độ đối với phu nhân/phu quân không thể đi theo thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là chính sách được kế thừa từ Nghị định 48/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005. Hầu hết những phu nhân/phu quân không đi cùng do nguyên nhân các địa bàn vô cùng khó khăn, nhất là vấn đề an ninh. Chế độ, chính sách này là nguồn động viên, hỗ trợ thiết thực góp phần yên tâm công tác, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Theo báo cáo của Chính phủ, đối tượng là phu nhân/phu quân không thể đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hiện là 150 người.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, các thành viên cơ quan Việt Nam khác ở nước ngoài trên thực tế cũng đi làm nhiệm vụ đối ngoại, nên nếu áp dụng chế độ khác sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc giữ chế độ với phu nhân/phu quân không thể đi theo thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài  phù hợp với đòi hỏi của thực tế, góp phần động viên cán bộ cơ quan đại diện ở nước ngoài yên tâm công tác. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng nêu rõ, tổng số kinh phí để thực hiện hai chính sách này không phải là lớn trong cân đối ngân sách nước ta, nên có thể xem xét áp dụng, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ngoại giao.

Phát biểu kết luận về nội dụng này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho biết, UBTVQH nhất trí với việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, tán thành với việc thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân cũng được hưởng các chế độ như quy định tại Luật Cơ quan đại diện.

Phương Thủy