Bế mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội 

Xem với cỡ chữ
Ngày 3.7, sau gần 2 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội Khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô thời gian qua. Cụ thể, ngay từ đầu năm các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phương châm quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đồng bộ, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục như: Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy ở một số đơn vị còn chậm; một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ; bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại đến 23% tổng đàn lợn, tác động lớn đến tình hình kinh tế, xã hội thành phố. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm; công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn bất cập...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của năm 2019 và cả nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội TP và cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả…

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, căn cứ Chỉ thị 35, Kế hoạch của Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm yêu cầu, tiến độ quy định. Công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định. Công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP cần tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và nhân dân Thủ đô bảo đảm chất lượng, tiến độ, chú trọng đánh giá, dự báo sát tình hình; trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi…

Theo TTXVN