Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Ngày 4.8 tại Hà Nội đã diễn ra trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và một số sở, ban, ngành cùng 267 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.875 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, Đảng bộ hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng với 8.875 đảng viên sinh hoạt tại 10 đảng bộ bộ phận và 626 chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vững vàng về lập trường chính trị, có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cao; có các đồng chí là cán bộ lãnh đạo của thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1.188,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 11,1%/năm. Đến cuối năm 2020, Hà Nội dự kiến có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 96,1%), là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương Đảng bộ Khối đã cố gắng, nỗ lực và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý: Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế khu vực, thế giới dự báo có những diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 sẽ còn ảnh hưởng đến tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô nói chung, của Đảng bộ Khối nói riêng. Do đó, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư. Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng đạo đức công vụ; quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành, giải quyết công việc; thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại các cơ quan phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô trong giai đoạn tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày 34 tham luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị của đại hội, góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công khai và minh bạch, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa XII tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa XIII.

Nam Anh